Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Aprilie, 2024

ANRCETI participă la două evenimente organizate de Grupul reglementatorilor în domeniul comunicațiilor electronice din țările Parteneriatului Estic

Un grup de specialiști ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, în frunte cu directorul acesteia Grigore Varanița, participă, în perioada 21 - 22 noiembrie 2016, la două evenimente organizate de Grupul reglementatorilor în domeniul comunicațiilor electronice din țările Parteneriatului Estic (EaPeReg): atelierul de lucru privind roaming-ul internațional și ședința plenară a Grupului EaPeReg. Evenimentele se desfășoară la București, cu suportul Comisiei Europene (CE) și a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) din România.

La aceste întruniri iau parte reprezentanți ai autorităților de reglementare din cadrul Grupului EaPeReg, ai Asociației reglementatorilor europeni pentru comunicații electronice (BEREC) cu care EaPeReg a încheiat un acord de cooperare, precum și experți din țări membre ale Uniunii Europene (UE).

Agenda atelierului de lucru include examinarea cadrului de reglementare al UE privind roaming-ul internațional, a experienței Letoniei și României în vederea implementării Regulamentului UE privind serviciile de roaming, precum și a experienței în acest domeniu a unor țări din cadrul Parteneriatului Estic (PaE).

Potrivit agendei ședinței plenare a grupului EaPeReg, în cadrul acesteia vor fi examinate stadiul actual al cadrului de reglementare al UE în domeniul comunicațiilor electronice, proiectul planului de activitate pentru anul 2017, cel al planului de acțiuni și a principalelor direcții de activitate pentru perioada 2018 – 2019, și vor fi aleși președintele și vice-președintele grupului EaPeReg pentru anul viitor. La aceeași ședință vor fi discutate rezultatele activității celor trei grupuri de experți create anterior de EaPeReg: privind analiza comparativă (Benchmarking Expert Working Group - BEWG), privind spectrul de frecvențe radio (Spectrum Expert Working Group - SEWG) și privind serviciile de roaming (Roaming Expert Working Group - REWG).

Grupul EaPeReg a fost constituit în anul 2012, la Chișinău, la o reuniune a autorităților de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice din țările PaE. EaPeReg are misiunea de a asigura un schimb permanent de informaţii şi experienţă între reglementatorii în domeniul comunicaţiilor electronice din țările PaE şi UE, armonizarea cadrului juridic din statele PaE cu standardele UE şi aplicarea celor mai bune practici europene de reglementare. Începând cu anul 2013, Grupul EaPeReg beneficiază de un proiect de asistență tehnică oferit de CE.

21 noiembrie 2016

Ultima actualizare: 21/11/2016