Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: +373 22 251-364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

07 Decembrie, 2022

ANRCETI propune modificarea formularelor statistice pentru furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a publicat astăzi pe pagina sa de Internet spre consultare publică proiectul de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 33 din 17.11.2011 cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice. Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea acestui document este 7 decembrie 2012.

Proiectul a fost elaborat de ANRCETI în temeiul Legii comunicaţiilor electronice şi are scopul de a îmbunătăţi formularele statistice existente şi a le aduce în corespundere cu evoluţia tehnologică a pieţei de comunicaţii electronice. Autorii proiectului invocă drept motiv al revizuirii Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI şi apariţia pe piaţă a unor tehnologii şi servicii noi, în particular a serviciilor 4G lansate recent în R. Moldova.

Nota informativă care însoţeşte proiectul precizează că la amendarea Hotărârii susmenţionate s-au luat în considerare recomandările şi propunerile formulate de furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice care au participat la seminarele organizate de ANRCETI la 27 aprilie la Chişinău şi 1 noiembrie 2012 la Bălţi.

Conform proiectului, în formularele-tip de rapoarte statistice ”CE-2. Reţele şi servicii fixe”, ”CE-3. Reţele şi servicii mobile”, ”CE-4. Reţele şi servicii audiovizuale” şi în Instrucţiuni au fost introduşi indicatori noi, iar unii dintre indicatorii actuali au fost supuşi unei redacţii noi. Totodată, autorii proiectului propun modificarea termenilor de prezentare a rapoartelor statistice. Astfel, furnizorii vor avea obligaţia, potrivit proiectului, să remită ANRCETI formularele statistice completate CE-1 şi CE-5 până la data de 31 ianuarie, iar formularele CE-2, CE-3 şi CE-4 – în termen de o lună de la încheierea perioadei de raportare. În prezent, acest termen este de 45 de zile de la încheierea perioadei de raportare.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: 022-222-885 şi în format electronic la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Telefon de contact: 022-251-352.

21 noiembrie 2012

Ultima actualizare: 22/11/2012