Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Martie, 2019

ANRCETI cercetează cererea de piață pentru resursele de spectru radio disponibile

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) invită persoanele interesate în obținerea drepturilor de utilizare a resurselor de spectru radio, disponibile, pentru rețelele publice de comunicații electronice, să-i comunice interesul de a participa (sau de a nu participa) în cadrul unui eventual concurs organizat pentru alocarea resurselor respective.

Invitația este lansată în vederea realizării Programului de management al spectrului de frecvențe radio pe anii 2013-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 116 din 11 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare (în continuare – Program), conform căruia ANRCETI urmează să organizeze și să desfășoare concurs pentru eliberarea licențelor de utilizare a următoarelor resurse de spectru radio disponibile:

Nr.
d/or. licență
Banda de frecvenţe (nr. bandă E-UTRA1)
Subbenzi de frecvenţe disponibile
Regim de utilizare
subbandă
Limitele subbenzilor de frecvențe disponibile, MHz
1.
880-915/925-960 MHz (Banda 8)
1 subbandă 2×5 MHz
FDD
885-890/930-935
2.
1920-1980/2110-2170 MHz (Banda 1)
și
1900 - 1920 MHz (Banda 33)
1 subbandă 2×14,8 MHz
și
1 subbandă 1×5 MHz
FDD
 
TDD
1964,9-1979,7/2154,9-2169,7
și
1909,9-1914,9
3.
2010 - 2025 MHz (Banda 34)
1 subbandă 1×15 MHz
TDD
2010-2025
4.
2500-2570/2620-2690 MHz (Banda 20)
1 subbandă 2×20 MHz
FDD
2500-2520/2620-2640
5.
2500-2570/2620-2690 MHz (Banda 20)
1 subbandă 2×10 MHz
FDD
2560-2570/2680-2690
6.
2570 - 2620 MHz (Banda 38)
1 subbandă 1×40 MHz
TDD
2575-2615
7.
3400 - 3600 MHz (Banda 42)
1 subbandă 1×50MHz
TDD
3400-3450
8.
-//-
1 subbandă 1×50MHz
TDD
3450-3500
9.
-//-
1 subbandă 1×50MHz
TDD
3500-3550
10.
-//-
1 subbandă 1×50MHz
TDD
3550-3600
11.
3600 - 3800 MHz (Banda 43)
1 subbandă 1×50MHz
TDD
3600-3650
12.
-//-
1 subbandă 1×50MHz
TDD
3650-3700
13.
-//-
1 subbandă 1×50MHz
TDD
3370-3750
14.
-//-
1 subbandă 1×50MHz
TDD
3750-3800

Eventual, în urma cererii de piață, ANRCETI va organiza concurs pentru eliberarea licențelor de utilizare a frecvențelor menționate în tabel, iar expirarea valabilității acestor licențe va avea loc în luna noiembrie 2029 (conform punctului 19 din Program). Termenul de valabilitate al licențelor s-ar determina, de fapt, reieșind din durata rămasă între data eliberării și data expirării licențelor. Mărimea taxelor pentru licență2 ar urma să fie determinate în urma concursului, iar ulterior, ajustate proporțional raportului dintre durata de valabilitate a licențelor și termenul de referință de 15 ani.

Respondenții sunt rugați să specifice informația detaliată pentru fiecare bandă de frecvențe în parte și să aducă comentarii relevante cu referință la acestea, până la data de 10 septembrie 2018. În urma examinării informațiilor parvenite, ANRCETI va decide asupra termenilor de organizare și formatului concursului. În vederea protejării secretului comercial al respondenților, ANRCETI nu va face publice informațiile primite.

Persoanele interesate în obținerea drepturilor privind utilizarea resurselor de spectru radio sunt îndemnate să informeze ANRCETI, în scris, la adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 134, MD-2012, prin fax: +373 22222885, sau e-mail: office@anrceti.md.

Note:
1 Conform clasificării benzilor de frecvențe de către standardul ETSI TS 136 104 LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Base Station (BS) radio transmission and reception (3GPP TS 36.104 version 14.8.0 Release 14).
2 Valoarea de pornire a taxelor de licență în cadrul unui concurs corespunde cuantumului valorilor minime de expunere la concurs a taxelor de licență pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în benzile de frecvențe vizate stabilit în pct. 15 din Program.

21 august 2018

Informaţie prezentată de: ANRCETI
Ultima actualizare: 21/08/2018