Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Mai, 2019

Ședința publică de examinare și aprobare a proiectului de hotărâre privind retragerea măsurilor de reglementare preventivă a unei piețe relevante

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță pentru joi, 24 august 2017, ora 10.00, şedinţa publică a Consiliului său de Administraţie la care va fi examinat şi supus aprobării proiectul hotărârii privind retragerea măsurilor de reglementare preventivă a pieţei de furnizare cu ridicata a unor segmente-trunchi de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziție de capacitate închiriată sau rezervată (Piața 8). ANRCETI publică pe pagina sa web oficială și Analiza pieței 8, document ce stă la baza hotărârii nominalizate. Şedinţa Consiliului va avea loc în incinta ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Ambele documente au fost elaborate în conformitate cu prevederile art. 51 și 53 din Legea comunicaţiilor electronice, care stabilesc că ANRCETI efectuează analiza pieţelor relevante în scopul determinării faptului dacă piața respectivă este suficient de competitivă și al impunerii, menținerii, modificării ori retragerii obligațiilor speciale preventive impuse anterior furnizorilor cu putere semnificativă pe această piață. Pornind de la aceste prevederi, ANRCETI a efectuat analiza Pieței 8 în iterația a IV-a și a elaborat, în baza concluziilor făcute, proiectul hotărârii privind retragerea măsurilor de reglementare preventivă a acestei pieţei. Ambele documente au fost supuse, în perioada 27 iunie – 27 iulie 2017, consultării publice, însă asupra acestora la ANRCETI nu au parvenit propuneri și recomandări.

Potrivit Notei informative, în urma analizei efectuate de ANRCETI s-a stabilit că Piața 8 nu întrunește toate criteriile testului celor trei criterii aplicate, ceea ce înseamnă că ea nu mai este susceptibilă reglementării preventive. Autorii analizei au constatat pe Piața 8 existența unei tendințe clare de concurență efectivă. Ea este confirmată de creșterea numărului de furnizori care oferă sau pot oferi servicii de linii închiriate segmente-trunchi de la un furnizor (SA ”Moldtelecom”), în anul 2010, la cinci, în anul 2016, de micșorarea cotelor de piață ale SA ”Moldtelecom” (desemnat de ANRCETI drept furnizor cu putere semnificativă pe Piața 8), în funcție de numărul de circuite furnizate și de venitul obținut din furnizarea acestui serviciu, de la 100%, în anul 2010, la 39,8%, în anul 2016, și, respectiv, de la 100% la 37,7%, precum și de reducerea gradului de concentrare a Pieţei 8.

În proiectul hotărârii se constată încetarea caracterului relevant pentru reglementarea preventivă a Pieţei 8 și se propune retragerea, cu începere din 01.01.2018, a obligațiilor speciale preventive, impuse SA „Moldtelecom” prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 36 din 20.12.2011 în legătură cu puterea sa semnificativă pe Piața 8 și menținute prin Hotărârea Consiliului nr. 48 din 15.09.2015 privind măsurile de reglementare preventivă a pieței respective.

Detalii suplimentare despre proiectul inclus în agenda ședinței Consiliului de Administraţie al ANRCETI le puteţi obţine la telefoanele 022 251-320 și 022 251-334.

Proiectul de analiză este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Proiectul de hotărâre este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

21 august 2017

Ultima actualizare: 21/08/2017