Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

Şedinţă publică de aprobare a condiţiilor tehnice şi comerciale pentru implementarea portabilităţii numerelor telefonice

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru marţi, 26 februarie 2013, ora 14.00 desfăşurarea unei şedinţe publice la care urmează să fie examinat şi adoptat proiectul Hotărârii privind aprobarea Condiţiilor tehnice şi comerciale pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova. Şedinţa va avea loc în incinta ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Proiectul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Programului de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova pentru anii 2011-2013 şi Regulamentului privind portabilitatea numerelor. Documentul a fost întocmit de către Administratorul bazei de date centralizate (BDC) în comun cu grupul de lucru pentru implementarea portabilităţii numerelor care întruneşte reprezentanţi ai furnizorilor de telefonie mobilă şi fixă şi responsabili din cadrul ANRCETI.

Versiunea finală a proiectului a fost discutată într-o şedinţă de lucru convocată de ANRCETI la 19 februarie curent, la care au participat responsabili din cadrul ANRCETI, ai administratorului BDC, reprezentanţi ai companiilor ”Orange Moldova”, ”Moldcell”, ”Moldtelecom”, ”Arax Impex”, "Cartel Sistem”, alte persoane interesate.

Conform notei informative, proiectul Condiţiilor tehnice şi comerciale stabileşte un set de cerinţe şi obligaţii pentru furnizorii de telefonie mobilă şi fixă (inclusiv pentru cei care iniţiază apeluri) şi Administratorul BDC în vederea implementării portăbilităţii numerelor şi rutării apelurilor către numerele portate.

Documentul conţine specificaţiile tehnice pentru implementarea portabilităţii numerelor, rutarea apelurilor către numerele portate, formularul-tip al cererii de portare a numărului şi procedura de transmitere, procesare, validare şi revocare a acesteia, descrierea detaliată a procedurii de administrare a procesului de portare, obligaţiile specifice ale furnizorilor în vederea asigurării implementării şi realizării portabilităţii numerelor, modalităţile şi procedura de decontare a costurilor între furnizori, către administratorul BDC, parametrii de calitate a serviciului de portabilitate a numerelor. Proiectul include, de asemenea, regulamentul de organizare, operare, administrare şi întreţinere a BDC, modalităţile de informare a utilizatorilor finali privind iniţierea apelurilor către numerele portate etc.

Alte detalii despre proiectul menţionat le puteţi obţine la numărul de telefon 022-251-312. Persoană de contact: Ala Baidauz, şef al Direcţiei Reglementare Tehnică şi Standardizare a ANRCETI.

21 februarie 2013

Ultima actualizare: 21/02/2013