Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

Şedinţă de aprobare a proiectelor privind impunerea obligaţiilor furnizorilor cu putere semnificativă pe două pieţe relevante

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) anunţă pentru joi, 23 decembrie, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe publice la care va examina aprobarea proiectelor de hotărâre cu privire la impunerea obligaţiilor speciale furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă (piaţa 3) şi pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă (piaţa 7). Şedinţa va avea loc în incinta ANRCETI, et. 5, sala de şedinţe şi protocol (bd. Ştefan cel Mare, 134).

Vineri, 17 decembrie, Agenţia a organizat o şedinţă de audieri publice pe marginea celor două proiecte. În cadrul acesteia, au fost prezentate şi discutate obiecţiile şi propunerile asupra proiectelor formulate de furnizori în cadrul întâlnirilor avute cu aceştia, în perioada 6 - 10 decembrie 2010, la ANRCETI.

La audieri, reprezentanţii SA „Orange Moldova”, SA „Moldtelecom”, SA ”Moldcell”, SA „Riscom” şi SRL „Arax-Impex” şi-au argumentat obiecţiile şi recomandările pe marginea proiectelor, au comentat recomandările parvenite de la alţi furnizori în legătură cu obligaţiile lor individuale stabilite în proiectele de hotărâri ale ANRCETI.

Comentariile parvenite de la părţile interesate în perioada consultării publice a proiectelor pe pagina de Internet a Agenţiei sunt reflectate în sinteza recomandărilor care este plasată pe site-ul ANRCETI. În document este expusă şi poziţia ANRCETI faţă de fiecare recomandare ce se conţine în sinteză.

Nota informativă care însoţeşte proiectele descrie în mod detaliat obligaţiile propuse pentru furnizori, circumstanţele care au determinat Agenţia să ia asemenea decizie, raţionamentele privind proporţionalitatea obligaţiilor, precum şi estimarea impactului acestor obligaţii asupra celor două pieţe relevante.

În conformitate cu prevederile Legii comunicaţiilor electronice, ANRCETI a stabilit în proiectele susmenţionate pentru furnizorii desemnaţi cu putere semnificativă pe cele două pieţe relevante, un set de obligaţii speciale preventive de natură să contribuie la soluţionarea problemelor concurenţiale existente pe pieţele date. Aceste obligaţii vizează asigurarea accesului la reţea şi/sau interconectare, transparenţei serviciilor de acces şi/sau interconectare, neadmiterea discriminării altor furnizor, controlul costurilor şi orientarea preţurilor la costuri, evidenţa contabilă separată.

Anterior, Consiliul de Administraţie al ANRCETI prin hotărârile sale cu privire la desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă şi pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă din 18.11.2010 a desemnat 17 furnizori (SA „Moldtelecom”, SA „Riscom”, SRL „Sun communications”, SRL „Arax-Impex” ş. a.) cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă şi 3 furnizori (SA „Orange Moldova”, SA „Moldcell” şi SA „Moldtelecom”) - cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie mobilă.

20 decembrie 2010

Ultima actualizare: 20/12/2010