Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

Interpretarea unor prevederi din anexele la Hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 60, 77, 78 şi 79 din 23.12.2010

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCET) a aprobat patru hotărâri (nr. 31, 32, 33 şi 34) prin care a stabilit modul de interpretare a unor prevederi din anexa la Hotărârile sale nr. 60, 77, 78 şi 79 din 23.12.2010 cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele lor individuale de telefonie fixă şi mobilă. Hotărârile date sunt publicate pe pagina de Internet a ANRCETI şi au fost expediate furnizorilor vizaţi.

Luând în considerare principiul conform căruia interpretarea oficială a actelor ţine de competenţa autorităţii care le-a emis şi întru stabilirea modului de interpretare a unor prevederi din anexele la Hotărârile sale nr. 60, 77, 78 şi 79 din 23.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de Administraţie al ANRCETI, a stabilit, cu caracter tranzitoriu că, până la data stabilirii tarifelor fundamentate în funcţie de costuri pentru serviciul de interconectare în vederea terminării la puncte fixe şi mobile a apelurilor de origine internaţională, cererea unui furnizor-solicitant de acceptare a apelurilor de origine internaţională, tranzitate de către acest furnizor-solicitant, se realizează de către furnizorul-ofertant exclusiv potrivit principiilor libertăţii contractuale şi negocierii cu bună-credinţă a condiţiilor tehnice şi comerciale ale acestora.

Hotărârile susmenţionate au fost aprobate în temeiul art. 9, alin.(1) lit. u)  din Legea comunicaţiilor electronice şi în conformitate cu dispoziţiile pct.14 şi pct.15 lit. b) din Regulamentul ANRCETI, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 905 din 28.07.2008. Ţinând cont de situaţiile complexe legate de aplicarea reglementărilor prevăzute în anexele la Hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 60, 77, 78 şi 79 din 23.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi, întru asigurarea unităţii şi înţelegerii corecte a conţinutului actului, ANRCETI a oferit, prin emiterea hotărârilor de interpretare a unor prevederi din aceste anexe, soluţii juridice de realizare a reglementării în sensul exact şi complet al dispoziţiilor acesteia.

Interpretarea dată comportă caracter oficial şi obligatoriu pentru toţi subiecţii raporturilor juridice vizate de Hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 60, 77, 78 şi 79 din 23.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare.

20 august 2013

Ultima actualizare: 21/08/2013