Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Mai, 2024

ANRCETI a operat modificări şi completări în Condiţiile Tehnice şi Comerciale pentru implementarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementarea în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a aprobat o hotărâre prin care a operat modificări şi completări în Condiţiile Tehnice şi Comerciale pentru implementarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobate prin hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 8 din 26.02.2013. Hotărârea respectivă a Consiliului (nr.25) a intrat în vigoare la data aprobării acesteia - 13.06.2013.

Modificările şi completările operate vizează pct. 5.1.6 privind plata pentru apelurile către numerele portate şi cap. 4 în partea ce se referă la începutul funcţionării Bazei de date centralizate pentru portabilitatea numerelor (BDC). Prima modificare se referă la plata care reflectă utilizarea funcţiilor de portabilitate, inclusiv costurile de accesare a BDOp, per apel cu răspuns către un număr portat. Această plată va fi inclusă în acordul de interconectare dintre furnizori şi se va achita de către furnizorul din reţeaua căruia este originat apelul furnizorului în reţeaua căruia este primit apelul. Plata respectivă va fi aplicată până la 01 august 2013.

A doua modificare stabileşte că funcţionarea, administrarea şi întreţinerea BDC începe la 01 iulie 2013, data lansării comerciale a portabilităţii numerelor în Republica Moldova. Modificările şi completările susmenţionate au fost propuse de Grupul de lucru pentru implementarea portabilităţii numerelor care întruneşte reprezentanţi ai furnizorilor de telefonie fixă şi mobilă, ai ANRCETI şi ai Administratorului BDC.

Condiţiile Tehnice şi Comerciale stabilesc un set de cerinţe obligatorii faţă de furnizorii serviciilor de telefonie mobilă şi fixă (inclusiv furnizorii care originează apeluri) şi Administratorul BDC în vederea implementării şi realizării portării numerelor telefonice şi rutării apelurilor către numerele portate.

20 iunie 2013

Ultima actualizare: 20/06/2013