Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Februarie, 2024

Reprezentanţi ai ANRCETI participă la un forum regional al UIT în probleme privind utilizarea partajată a infrastructurii de telecomunicaţii

O echipă de specialişti ai Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) în frunte cu directorul acesteia, Grigore Varaniţa, participă, în perioada 20 – 23 mai, la lucrările forumului regional pentru ţările CSI şi Europa cu tema: „Utilizarea partajată a infrastructurii ca instrument de promovare a dezvoltării reţelelor în bandă largă”, reuniune care se desfăşoară la Chişinău. Forumul este organizat de Biroul Dezvoltare a Telecomunicaţiilor al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) în comun cu Ministerul Tehnologiei informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) din R. Moldova.

La deschiderea reuniunii, Secretarul General al UIT, Hamadoun Toure, a menţionat importanța deosebită a dezvoltării infrastructurii de comunicații electronice în regiune pentru a garanta accesul fiecărui cetățean la Internet în bandă largă și a asigura dreptul la informare.

Obiectivul principal al forumului este de a face schimb de experienţă şi a prelua cele mai bune practici de utilizare partajată a infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice şi a infrastructurii reţelelor din alte domenii în scopul dezvoltării reţelelor în bandă largă.

În luarea sa de cuvânt, directorul ANRCETI, Grigore Varaniţa, şi-a exprimat convingerea că forumul UIT va oferi posibilitate participanţilor la el nu numai să facă un schimb de opinii asupra problemelor existente în domeniul respectiv, dar şi să formuleze recomandări concrete privind eficientizarea procesului de reglementare a utilizării partajate a infrastructurii de telecomunicaţii.

În prima zi a forumului, au fost examinate aspecte legate de crearea cadrului normativ favorabil pentru utilizarea partajată a infrastructurii prin prisma experienţei acumulate de autorităţile în domeniu din Polonia, Lituania şi România. În următoarele două zile ale forumului vor fi discutate un set de probleme privind eficientizarea utilizării spectrului de frecvenţe în scopul dezvoltării reţelelor în bandă largă, perspectiva utilizării partajate a reţelelor mobile şi a spectrului de frecvenţe radio.

În cadrul sesiunilor specialiştii ANRCETI vor prezenta experienţa acumulată de autoritatea de reglementare din R. Moldova în ceea ce priveşte elaborarea reglementărilor privind dezvoltarea reţelelor în bandă largă, procedura de eliberare a licenţelor pentru utilizarea resurselor limitate şi implementarea portabilităţii numerelor telefonice.

Reuniunea de la Chişinău se va încheia cu o masă rotundă, la care participanţii la ea vor examina concluziile şi recomandările formulate în cadrul forumului. La lucrările forumului participă reprezentanţi ai ministerelor de ramură, autorităţilor de reglementare, companiilor din domeniu, ai altor organizaţii interesate din ţările membre, ai membrilor de sector şi membrilor asociaţi ai UIT din spaţiul CSI şi din Europa.

Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor este o instituţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite care promovează politicile de dezvoltare şi de standardizare a comunicaţiilor. Ea întruneşte 192 de state ale lumii, peste 700 de companii din domeniul comunicaţiilor, organizaţii pentru elaborarea standardelor şi instituţii financiare. R. Moldova a devenit membru cu drepturi depline al UIT în octombrie 1992.

Album Foto

20 mai 2014

Ultima actualizare: 20/05/2014