Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Aprilie, 2024

S.A.”Moldtelecom” va fi desemnat furnizor cu putere semnificativă pe piaţa accesului utilizatorilor finali la un post fix din reţeaua publică de telefonie

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) anunţă că joi, 26 mai, ora 14.00, va desfăşura o şedinţă publică la care va examina aprobarea proiectului de hotărâre privind identificarea pieţei accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la un post fix din reţeaua publică de telefonie şi desemnarea S.A.”Moldtelecom” cu putere semnificativă pe această piaţă. Şedinţa va avea loc în incinta ANRCETI, et.5, sala de şedinţe şi protocol (bd. Ştefan cel Mare, 134).

ARCETI publică pe pagina sa electronică şi varianta finală a proiectului analizei privind identificarea pieţei susmenţionate. Ambele proiecte au fost elaborate în temeiul art. 9 alin.(1) lit. k), l) şi m) şi art. 51 din Legea comunicaţiilor electronice şi a prevederilor Regulamentului privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe.

Documentele au fost expuse, în perioada 13 aprilie – 6 mai 2011, spre consultare publică pe pagina de Internet a Agenţiei. În acest răstimp la ANRCETI a parvenit avizul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei, în care se arată că această autoritate nu are obiecţii şi propuneri pe marginea proiectelor respective. ANRCETI nu a primit comentarii şi recomandări asupra proiectelor din partea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice.

Potrivit Notei informative, care însoţeşte proiectele menţionate, analiza efectuată de ANRCETI a cuprins evaluarea gradului de concurenţă, identificarea furnizorului care deţine putere semnificativă pe această piaţă, determinarea riscurilor de distorsionare a pieţei şi identificarea obligaţiilor specifice preventive ce urmează a fi impuse acestuia în scopul eliminării efectelor nocive posibile ale poziţiei semnificative asupra concurenţei pe piaţa dată.

În urma analizei acestei pieţe, s-a constatat existenţa barierelor pentru intrarea furnizorilor alternativi pe ea, lipsa concurenţei efective, precum şi faptul că prevederile Legii cu privire la protecţia concurenţei nu sunt suficiente pentru a preveni sau a redresa situaţia existentă. Analiza de piaţă a demonstrat că SA „Moldtelecom” are putere semnificativă pe piaţa accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la un post fix din reţeaua publică de telefonie.

Piaţa menţionată cuprinde serviciile de acces la puncte fixe la reţelele publice de telefonie furnizate prin intermediul liniilor analogice, liniilor de tip ISDN PRI şi BRI, VoIP prin bandă largă, precum şi serviciile de acces la puncte fixe furnizate de către furnizorii de reţele publice mobile (CDMA fix).

Ulterior, ANRCETI va elabora şi supune consultărilor publice proiectul hotărârii cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive SA „Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa susmenţionată. Aceste obligaţii au scopul de a contribui la remedierea problemelor concurenţiale existente pe piaţa respectivă şi a preveni riscurile de distorsionare a acesteia.

20 mai 2011

Ultima actualizare: 20/05/2011