Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Aprilie, 2024

ANRCETI a prezentat raportul despre activitatea sa şi evoluţia pieţelor de comunicaţii electronice în 2009

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI - www.anrceti.md) a continuat, în 2009, ajustarea cadrului de reglementare la normele Uniunii Europene, implementarea clauzelor noii Legi a comunicaţiilor electronice în vederea înlăturării barierelor în calea furnizării reţelelor şi serviciilor, promovării concurenţei şi protecţiei drepturilor utilizatorilor finali. Despre aceasta a comunicat directorul Agenţiei, Sergiu Sîtnic, în conferinţa de presă din 20 aprilie, la care a fost prezentat Raportul ANRCETI privind activitatea sa şi evoluţia pieţelor de comunicaţii electronice în anul trecut.

Referindu-se la prima parte a Raportului, care include activităţile de bază ale Agenţiei, Sîtnic a declarat că în 2009 instituţia a demarat două lucrări de importanţă deosebită pentru stimularea dezvoltării pieţelor de comunicaţii, în special a pieţei serviciilor de acces la Internet în bandă largă, lucrări care vor fi continuate în 2010. Prima – vizează liberalizarea de-facto a accesului la traficul transfrontalier al Internet-ului global, proces care va conduce la reducerea tarifelor şi sporirea calităţii serviciilor în bandă largă pentru utilizatorii finali. A doua lucrare ţine de efectuarea analizei a 10 pieţe relevante de reţele şi servicii de comunicaţii electronice în scopul estimării gradului de concurenţă şi determinării operatorilor cu putere semnificativă pe aceste pieţe. La realizarea acestei lucrări Agenţia beneficiază de asistenţa experţilor străini din cadrul proiectului de asistenta tehnică oferit ANRCETI de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Sergiu Sîtnic a subliniat că în urma determinării operatorilor cu putere semnificativă pe pieţele relevante Agenţia le va pune în sarcină obligaţii speciale preventive menite să stimuleze concurenţa pe aceste pieţe. El a precizat că Agenţia intenţionează să finalizeze această lucrare până la finele anului curent. Sîtnic a numit drept o prioritate a Agenţiei pentru anul 2010 şi monitorizarea respectării de către furnizori a parametrilor de calitate a serviciilor publice de comunicaţii electronice, stabiliţi, în 2009, printr-o hotărâre a Consiliului de Administraţie, precum şi a obligaţiunilor acestora înscrise în „Ghidul furnizorului de servicii publice de comunicaţii electronice privind respectarea drepturilor utilizatorilor finali”, aprobat în 2009 de acelaşi consiliu.

Partea a doua a raportului conţine o analiză a indicatorilor principali ai celor patru pieţe monitorizate de Agenţie – de telefonie fixă, mobilă, de acces la Internet, de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale, concluziile şi prognozele Agenţiei privind dezvoltarea acestor pieţe în anul 2010. Cu referinţă la evoluţia pieţei de comunicaţii în 2009, Sîtnic a menţionat că aceasta, în comparaţie cu alte sectoare ale economiei, a fost mai puţin afectată de criza economico-financiară. Pe fundalul reducerii, în 2009, a produsului intern brut (PIB) al ţării cu 6,5%, vânzările pe cele patru pieţe de comunicaţii electronice au înregistrat o scădere uşoară de 1,7% şi au alcătuit 5 mld. 630,1 mil. lei. Raportat la valoarea PIB din anul trecut, volumul vânzărilor a constituit 9,4%. Agenţia explică descreşterea dată prin diminuarea vânzărilor pe pieţele de telefonie fixă, de difuzare şi retransmise a programelor audiovizuale, precum şi prin reducerea ritmului de creştere a vânzărilor pe piaţa de telefonie mobilă. Acest indicator al pieţei date a crescut cu 4% şi a constituit 3 mld. 033,6 mil. lei. Cea mai semnificativă creştere a fost atestată pe piaţa serviciilor de acces la Internet. Valoarea acestei pieţe a sporit cu 19,2% şi a atins cifra de 436,4 mil. lei.

Deşi trendul vânzărilor pe cele patru pieţe de comunicaţii electronice a fost, în 2009, diferit, numărul utilizatorilor de servicii a continuat să crească. Numărul total al acestora a sporit, faţă de 2008, cu 10,7% şi a atins cifra de 4 mil. 353 mii. Peste 64% din numărul total al beneficiarilor de servicii de comunicaţii electronice sunt utilizatori ai serviciilor de telefonie mobilă, 26,1% - de telefonie fixă, 4,7% - de acces la Internet şi 5,2% - ai serviciilor TV prin cablu. Ratele de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă, raportate la 100 de locuitori, s-a ridicat la 78,1%, de telefonie fixă – la 31,9%, de acces fix la Internet – la 5,7% şi a serviciilor TV prin cablu – la 6,34%.

Agenţia prognozează pentru 2010 o majorare a valorii pieţei de comunicaţii cu 5 - 8%. Această estimare se bazează pe semnele de creştere apărute pe piaţă în semestrul doi al anului, fapt ce i-au permis să recupereze o parte din scăderile înregistrate în semestrul I. Cea mai dinamică creştere va înregistra piaţa accesului la Internet în bandă largă. Potrivit estimărilor Agenţiei, numărul abonaţilor la aceste servicii va spori cu 45% şi va atinge cifra de 270 mii. Cea mai mare rată de creştere a numărul utilizatorilor de Internet va fi înregistrată în raioanele republicii, unde numărul acestora ar putea să se dubleze. Totodată, numărul utilizatorilor de servicii mobile în bandă largă se va majora cu circa 80%. Agenţia consideră că piaţa accesului la Internet în bandă largă are cele mai mari rezerve pentru o dezvoltare rapidă, în special prin implementarea tehnologiilor convergente de date, voce, video şi mobil.

Aceleaşi estimări arată că în 2010 cea mai semnificativă creştere în valoare absolută se va produce pe piaţa de telefonie mobilă. Numărul utilizatorilor se va majora cu circa 12% şi va depăşi cifra de 3 mil., iar rata de penetrare a serviciilor mobile va ajunge la 86 - 88%. Piaţa de telefonie fixă va înregistra o stabilizare, numărul abonaţilor va creşte cu maximum 1,5%, iar rata de penetrare a acestor servicii se va apropia de 32%. Piaţa serviciilor de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale va fi marcată de o dezvoltare dinamică determinată de utilizarea mai largă a serviciilor TV multicanal digitale, precum ar fi TV digital prin cablu, IPTV, DTH.

Potrivit Legii comunicaţiilor electronice, Agenţia publică anual, până în data de 30 aprilie, raportul privind activitatea sa şi evoluţia pieţelor de comunicaţii electronice în anul precedent. Agenţia elaborează şi publică rapoartele sale de activitate începând cu anul 2003. Ele pot fi consultate pe pagina de Internet a Agenţiei: www.anrceti.md.

Album Foto

20 aprilie 2010

Ultima actualizare: 27/04/2010