Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Aprilie, 2024

Consiliul de Administraţie va aproba proiectul cu privire la calcularea costurilor serviciilor de interconectare

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) anunţă că în şedinţa sa publică din 22 aprilie curent va examina şi aproba proiectul hotărârii cu privire la stabilirea principiilor metodologice utilizate pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor pentru serviciile de interconectare. Şedinţa va avea loc la ora 14.00, în incinta ANRCETI, et.5, sala de şedinţe şi protocol (bd. Ştefan cel Mare, 134).

Proiectul a fost expus pe pagina de Internet a Agenţiei, pentru consultare publică, în perioada 4 – 22 martie 2010. Până în prezent, pe marginea proiectului la Agenţie au parvenit observaţii şi propuneri de la „Moldcell” SA şi „Arax-Impex” SRL. Acestea au fost incluse în sinteza recomandărilor, pe care Agenţia o publică pe site-ul său oficial.

Anul trecut Agenţia a elaborat şi supus consultărilor publice proiectul Metodologiei pentru calcularea bazată pe FL-LRAIC a costurilor la serviciile de interconectare şi acces. Acesta a fost elaborat în scopul reglementării controlului preţurilor la serviciile de interconectare aplicate de către furnizorii cu putere semnificativă pe pieţele relevante.

În urma analizei recomandărilor făcute pe marginea documentului de către participanţii la consultările publice şi de experţii din cadrul proiectului de asistenţă tehnică oferit Agenţiei de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, ANRCETI a considerat necesar de a modifica în mod substanţial proiectul şi ai da o altă denumire.

Noul proiect de hotărâre stabileşte principiile metodologice pentru elaborarea modelelor de calculare a costurilor serviciilor de interconectare. Potrivit proiectului, aceste modele vor fi elaborate de Agenţie, iar fiecare model va fi însoţit de un document care descrie metodologia aplicată.

Nota informativă asupra proiectului precizează că Agenţia va aplica, pe termen scurt şi mediu, metodologia FL-LRAIC, iar pe termen lung – FL-LRIC (LRIC pur). Metodologia LRIC pur este calificată de Recomandarea Comisiei Europene din 7 mai 2009 cu privire la reglementarea tarifelor de terminare a apelurilor telefonice în reţelele fixe şi în reţelele mobile drept cea mai potrivită pentru calcularea costurilor suportate de furnizori.

20 aprilie 2010

Ultima actualizare: 20/04/2010