Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Martie, 2019

ANRCETI anunță consultarea publică a proiectului Programului de elaborare a actelor de reglementare pentru anul 2019

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi, 19 decembrie, pe pagina sa web oficială spre consultare publică proiectul (.pdf) hotărârii Consiliului de Administraţie cu privire la aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare ale ANRCETI (în continuare – Program) pentru anul 2019. Consultarea se va desfăşura până la data de 26 decembrie 2018, aceasta fiind data limită pentru prezentarea propunerilor asupra documentului.

Proiectul Programului a fost elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 și are drept scop asigurarea transparenței în procesul de elaborare și aprobare a hotărârilor și deciziilor ANRCETI.

Programul include 11 proiecte de acte de reglementare și majoritatea din ele au scopul de a aduce hotărârile anterioare ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI în concordanță cu prevederile Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (în continuare - Legea nr. 241/2007), republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 17.11.2017 nr. 399 – 410. Totodată, prin Legea nr. 8/2018 și Legea nr.100/2018 au fost operate un șir de modificări la Legea nr. 241/2007 care condiționează necesitatea revizuirii și actualizării reglementărilor existente.

Prin proiectul respectiv, ANRCETI își propune ca în anul 2019 să revizuiască, în principal, reglementările cu privire la: asigurarea concurenței efective pe piața serviciilor de comunicații electronice, revizuirea măsurilor de reglementare preventivă a piețelor de terminare a apelurilor voce în rețelele proprii de telefonie fixă și mobilă (Piața 3, Piața 7), aprobarea Regulamentului privind activitatea de control desfășurată de ANRCETI, perfecționarea regimului de autorizare generală și licențiere în domeniul comunicațiilor electronice etc.

În nota informativă care însoțește proiectul Programului se menționează că după aprobarea proiectului respectiv nu va fi necesară modificarea cadrului normativ conex.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Informaţii suplimentare despre proiect le puteţi obţine la telefonul 022 251 330.

Proiectul este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

19 decembrie 2018

Ultima actualizare: 20/12/2018