Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

În 2014, furnizorii vor putea prezenta statisticile despre evoluţia pieţelor de comunicaţii electronice în regim on-line

Până la finele anului 2014, furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice (telefonie mobilă, Internet mobil dedicat, telefonie fixă, transmisiuni de date şi Internet fix, difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale) vor putea expedia prin Internet, în regim on-line, Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) datele statistice despre evoluţia pieţelor respective. Această prevedere se conţine în planul de implementare pentru anul 2014 a Concepţiei Sistemului Informaţional Integrat al ANRCETI (SIIA), plan aprobat de către directorul acesteia, Grigore Varaniţa.

Crearea SIIA are scopul de a automatiza procedura de prezentare a datelor de către furnizori şi cea de obţinere a actelor permisive de către solicitanţi, inclusiv de către doritorii de a activa în sectorul comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei. În baza acestui sistem va fi lansat un portal al serviciilor electronice ale ANRCETI, în care utilizatorii vor intra prin intermediul paginii web oficiale a autorităţii de reglementare.

Până în prezent, furnizorii de comunicaţii electronice continuă să prezinte statisticile trimestriale şi anuale pe suport de hârtie – prin depunerea acestora la oficiul ANRCETI sau prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire. În viitorul apropiat, ei vor putea face această lucrare prin Internet, în regim on-line, fără a irosi timp şi bani pentru a se deplasa la oficiul ANRCETI din Chişinău sau a expedia statisticile respective prin poştă.

Conform planului de implementare a concepţiei menţionate mai sus, în etapa următoare ANRCETI va finaliza lucrările pentru lansarea a încă două servicii electronice ce vizează eliberarea documentelor permisive. Primul serviciu va oferi furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice posibilitatea de a depune cererea de eliberare a licenţelor pentru utilizarea resurselor de numerotare şi a documentelor aferente acesteia prin Internet, în regim on-line. Cel de-al doilea serviciu va oferi posibilităţi similare doritorilor de a obţine licenţe pentru serviciile de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program.

ANRCETI planifică să aplice acelaşi format on-line pentru regimul de autorizare generală prin care doritorilor li se asigură drepturi de furnizare a reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice, pentru obţinerea licenţelor de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio, a permiselor tehnice de utilizare a staţiilor de radiocomunicaţii. „Lansarea acestor servicii va permite atât solicitanţilor, cât şi Agenţiei să monitorizeze în regim on-line procedura de eliberare a actelor permisive din momentul depunerii cererii şi până la luarea deciziei privind eliberarea actului respectiv. În caz de necesitate, Agenţia va lua măsurile cuvenite pentru simplificarea şi scurtarea duratei acestui proces. Prin oferirea serviciilor date noi dorim să reducem cheltuielile de timp şi de bani atât ale furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, cât şi ale celor care doresc să activeze în acest sector”, a menţionat directorul ANRCETI, Grigore Varaniţa.

El a mai spus că în Sistemul Informaţional Integrat al ANRCETI urmează să fie stocate şi datele despre parametrii de calitate a serviciilor prestate de furnizorii de comunicaţii electronice, după care acestea vor putea fi consultate pe pagina electronică a Agenţiei. „Informaţia dată le va ajuta consumatorilor de servicii să evalueze furnizorii săi şi evoluţia în timp a calităţii serviciilor de care beneficiază. Acest fapt va contribui la creşterea capacităţii consumatorilor de a-si apăra mai bine interesele şi, totodată, la stimularea concurenţei pe această piaţă”, a estimat directorul ANRCETI.

Concepţia Sistemului Informaţional Integrat a fost elaborată în scopul modernizării activităţii ANRCETI, conform strategiei de reformare instituţională a acesteia, în corelare cu obiectivele Foii de parcurs a Guvernului în vederea eliminării constrângerilor în calea mediului de afaceri pentru anii 2013 - 2014.

19 decembrie 2013

Ultima actualizare: 19/12/2013