Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

Şedinţă de aprobare a obligaţiilor impuse noilor furnizori desemnaţi cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor în reţelele individuale de telefonie fixă

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCET) anunţă pentru joi, 22 august, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe publice la care va examina şi adopta proiectele de hotărâre cu privire la impunerea obligaţiilor speciale noilor furnizori desemnaţi cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă (piaţa 3). Şedinţa va avea loc în incinta ANRCETI, et. 5, sala de şedinţe şi protocol (bd. Ştefan cel Mare, 134).

Proiectele de hotărâre susmenţionate au fost elaborate în temeiul prevederilor Legii comunicaţiilor electronice şi în baza hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 3 din 12.02.2013 privind identificarea pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă şi desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe această piaţă. O parte dintre aceşti furnizori sunt noi intraţi pe piaţă. 

Autorii analizei pieţei 3, publicată la 05.02.2013 pe pagina de Internet a ANRCETI, au propus de a menţine obligaţiile speciale preventive impuse, în cadrul primului ciclu al analizei pieţelor relevante, furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă şi de a impune obligaţii speciale preventive noilor furnizori desemnaţi cu putere semnificativă pe această piaţă.

Proiectele de hotărâre au fost supuse consultării publice pe pagina de Internet a Agenţiei în perioada 17 mai – 10 iunie 2013. Pe marginea acestora la ANRCETI nu au parvenit comentarii şi recomandări. 

Potrivit notei informative, analiza pieţei 3 a fost efectuată după criteriile prevăzute în Anexa nr.1 a Regulamentului privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe, precum şi în baza situaţiei existente pe pieţele date.

Alte detalii despre proiectele susmenţionate le puteţi obţine la numărul de telefon 022-251-352. Persoană de contact: Roman Bahnaru, şef Direcţie Reglementare Economică şi Analiză a ANRCETI.

19 august 2013

Ultima actualizare: 20/08/2013