Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

ANRCETI anunţă menţinerea obligaţiilor speciale preventive impuse anterior furnizorilor cu putere semnificativă pe patru pieţe relevante

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă menţinerea obligaţiilor speciale preventive impuse în anii 2010 - 2011 furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe patru pieţe cu ridicata: de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă (piaţa 3), de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă (piaţa 7), de iniţiere a apelurilor la puncte fixe din reţeaua publică de telefonie (piaţa 2) şi de tranzit a apelurilor în reţelele de telefonie (piaţa 9).

Consiliul de Administraţie a luat decizia susmenţionată după ce ANRCETI, în temeiul art. 53 al Legii comunicaţiilor electronice, a efectuat, în cadrul ciclului doi al analizei pieţelor relevante, analiza celor patru pieţe şi a constatat lipsa concurenţei efective pe aceste pieţe. Prin hotărârile nr. 3 şi nr. 4 din 12.02.2013 Consiliul de Administraţie al ANRCETI a identificat drept susceptibile reglementării preventive pieţele 3 şi 7 şi a desemnat furnizorii cu putere semnificativă pe ambele pieţe.

Prin alte două hotărâri – nr. 23 şi nr. 24 din 11.06.2013 – Consiliul de Administraţie al ANRCETI  a decis, în baza analizei de piaţă, că pieţele 2 şi 9 sunt susceptibile reglementării preventive şi a desemnat SA “Moldtelecom” drept furnizor cu putere semnificativă pe ambele pieţe.

Pornind de la faptul că în anul 2010, în cadrul primului ciclu al analizei pieţelor 3 şi 7, furnizorilor de telefonie fixă şi mobilă desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele 3 şi 7 le-au fost impuse, prin hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 60-76 şi, respectiv, nr. 77-79 din 23.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţii speciale preventive, care la moment nu necesită modificări, s-a conchis, în temeiul art.50 în corelare cu art. 53 alin. (1), ultima propoziţie, din Legea comunicaţiilor electronice, de a menţine obligaţiile impuse anterior acestor furnizori. Obligaţiile speciale preventive pentru furnizorii noi intraţi pe piaţa de telefonie fixă vor fi stabilite prin hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI care urmează să fie aprobate săptămâna curentă.

O abordare similară a fost adoptată şi în cazul obligaţiilor speciale preventive impuse SA „Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe pieţele 2 şi 9 prin hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 27 şi, respectiv, nr. 28 din 01.11.2011.

Conform art. 53 alin. 1 din Legea comunicaţiilor electronice, ANRCETI efectuează analiza pieţelor relevante cel puţin o dată la 2 ani, în scopul constatării existenţei concurenţei efective pe aceste pieţe şi are dreptul să impună, să menţină, să modifice sau să revoce obligaţiile faţă de furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice.

19 august 2013

Ultima actualizare: 19/08/2013