Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Mai, 2024

Continuă programul de asistenţă oferit de BERD Autorităţii de reglementare a Comunicaţiilor Electronice

O echipă de experţi ai companiei de consultanţă Great Village International Consultants (GVIC) din Canada se va afla, în perioada 22 – 26 martie, la Chişinău, unde va continua programul de asistenţă oferit Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md), în cadrul unui proiect finanţat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

Proiectul de asistenţă tehnică „Dezvoltarea reglementării comunicaţiilor” a fost lansat la începutul lunii octombrie 2009. El are scopul de a acorda Agenţiei asistenţă în procesul de implementare a noii Legi a comunicaţiilor electronice şi de armonizare a practicilor naţionale de reglementare în domeniu cu normele şi standardele Uniunii Europene. BERD a desemnat drept executor al proiectului compania de consultanţă GVIC. Implementarea proiectului se va desfăşura până în octombrie 2011.

Potrivit agendei de lucru, echipa de experţi condusă de Williams Burnfield, managerul proiectului, va susţine la Chişinău pentru specialiştii Agenţiei câteva ateliere de lucru axate pe probleme actuale ce vizează portabilitatea numerelor telefonice, gestionarea resurselor de numerotare, selectarea şi preselectarea operatorului, accesul la bucla locală. La atelierele de lucru din 22 şi 24 martie vor participa atât specialişti ai Agenţiei, cât şi reprezentanţi ai companiilor care activează pe piaţa comunicaţiilor electronice.

Oaspeţii vor avea întâlniri cu factori de decizie ai Agenţiei la care vor fi examinate aspecte legate de elaborarea proiectului strategiei de reglementare a pieţei de comunicaţii electronice pe termen mediu. Agenda de lucru a experţilor străini include, de asemenea, întrevederi cu reprezentanţi ai ministerelor Economiei, Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor la care vor fi discutate probleme axate pe promovarea politicii şi strategiei de dezvoltare a sectorului TIC.

Următoarea etapă a programului de asistenţă se va desfăşura în a doua jumătate a lunii aprilie. Conducerea Agenţiei consideră că acest program va contribui la sporirea capacităţilor instituţionale şi a eficienţei activităţilor de reglementare ale ANRCETI.

„Dezvoltarea reglementării comunicaţiilor” este al doilea proiect de asistenţă tehnică de care beneficiază autoritatea de reglementare a comunicaţiilor electronice din R. Moldova. Primul proiect i-a fost oferit la etapa de constituire, în anii 2000 – 2002, de către Agenţia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

19 martie 2010

Ultima actualizare: 19/03/2010