Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

A fost menţinută hotărârea instanţei care a confirmat legalitatea acţiunilor ANRCETI privind retragerea licenţei companiei „Eventis Mobile”

Ieri, 17 decembrie 2013, Curtea de Apel Chişinău, prin decizia sa, a menţinut hotărârea Judecătoriei Ciocana din 09.09.2013, prin care s-a confirmat legalitatea şi temeinicia acţiunilor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) privind retragerea licenţei ÎM „Eventis Mobile” SRL pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară, standardul GSM.

ANRCETI a emis decizia de retragere a licenţei respective la 16.08.2013 ca urmare a neînlăturării de către ÎM „Eventis Mobile” SRL, în termenul stabilit, a circumstanţelor ce au dus la suspendarea acestei licenţe.

În hotărârea primei instanţe, menţinută de Curtea de Apel Chişinău, se constată că ANRCETI şi-a apreciat corect atribuţiile în sensul că nu este competentă să aprecieze faptul dacă încheierea contractului de înstrăinare a ÎM „Eventis Mobile” SRL ca complex patrimonial unic către „Iulerom” SRL reprezintă sau nu înlăturarea circumstanţelor care au dus la suspendarea licenţei de activitate a primei întreprinderi.

Potrivit art. 20 alin. (5) al Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, înlăturarea circumstanţelor ce au dus la suspendarea licenţei ÎM „Eventis Mobile” SRL ţine de competenţa exclusivă a instanţei de judecată care a emis hotărârea de suspendare a licenţei. Faptul că instanţa nu a emis hotărârea corespunzătoare, respectiv nu a stabilit înlăturarea circumstanţelor ce au dus la suspendarea licenţei, justifică temeinicia legală a deciziei ANRCETI privind retragerea licenţei ÎM „Eventis Mobile” SRL.

ÎM „Eventis Mobile” SRL a obţinut licenţa pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară, în standardul GSM, în decembrie 2006, iar în decembrie 2007 a efectuat lansarea comercială a acestor servicii. Din aprilie 2010, în virtutea unei hotărâri a Curţii de Apel Economice, ÎM „Eventis Mobile” SRL se află în proces de insolvabilitate.

18 decembrie 2013

Ultima actualizare: 19/12/2013