Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Aprilie, 2024

Chişinăul găzduieşte un seminar regional dedicat implementării portabilităţii numerelor telefonice

Ce reprezintă şi cum se implementează portabilitatea numerelor telefonice? În ce mod pot fi rezolvate problemele tehnice şi de reglementare ale acestui proces? Ce costuri implică portabilitatea numerelor pentru abonaţii serviciilor de telefonie? Care sunt costurile pentru furnizorii acestor servicii? Răspunsurile la aceste şi alte întrebări vor fi date la seminarul regional cu tema „Portabilitatea numerelor telefonice. Probleme de reglementare şi rezultatele implementării” care îşi va ţine lucrările la Chişinău, în perioada 19-20 mai (cu începere de la ora 9.00), la hotelul „Codru” (Sala roz).

Seminarul este organizat de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT) în comun cu Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), acesta fiind unul din evenimentele cheie ale ediţiei din anul curent a Săptămânii telecomunicaţiilor şi societăţii informaţionale, care se desfăşoară în perioada 17-20 mai 2011. La seminar vor participa experţi ai UIT, Oficiului European de Comunicaţii, delegaţi ai administraţiilor şi autorităţilor de reglementare a telecomunicaţiilor din ţările CSI, din România şi Lituania, reprezentanţi ai instituţiilor de stat şi neguvernamentale interesate, companiilor de telefonie mobilă şi fixă din ţara noastră.

În prima zi participanţii la seminar vor discuta principiile şi particularităţile implementării portabilităţii numerelor telefonice, problemele tehnice, economice şi de reglementare ale acestui proces, iar în a doua zi – vor lua cunoştinţă de cele mai bune practici de implementare a portabilităţii numerelor în ţările europene şi perspectivele dezvoltării reţelelor de telecomunicaţii pentru furnizarea serviciilor de generaţia viitoare. În a doua jumătate a zilei va avea loc o masă rotundă la care participanţii la seminar vor dezbate aspecte de interes prioritar privind implementarea portabilităţii numerelor.

Portabilitatea numerelor este un serviciu destinat utilizatorilor de telefonie care permite abonaţilor să păstreze numărul de telefon atunci când schimbă furnizorul de servicii de telefonie. Serviciul dat asigură abonaţilor o mai mare libertate de alegere şi determină furnizorii să depună eforturi suplimentare pentru menţinerea abonaţilor săi şi atragerea clienţilor noi prin oferte şi servicii mai atractive.

Serviciul dat a fost implementat în mai bine de 50 de ţări ale lumii, de el au beneficiat deja peste 154 mil. de abonaţi. Prima ţară care a implementat în 1997 portabilitatea numerelor a fost Singapore. În Europa acest serviciu a fost lansat, pentru prima dată, în anul 1999, în Marea Britanie şi Olanda, după care, începând cu anul 2003, păstrarea numărului de telefon de către abonat a devenit literă de lege pentru toate ţările membre ale Uniunii Europene (UE). În prezent, acest serviciu poate fi accesat în toate cele 27 ţări ale UE.

R. Moldova intenţionează să implementeze portabilitatea numerelor de telefonie mobilă în anul 2012, iar cele de telefonie fixă - în 2013. În decursul anului 2011 ANRCETI urmează să finalizeze elaborarea şi aprobarea cadrului de reglementare necesar pentru implementarea portabilităţii numerelor şi să organizeze un concurs de selectare a companiei care va realiza şi administra baza de date centralizată pentru numerele portate.

18 mai 2011

Ultima actualizare: 18/05/2011