Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

SA „Moldtelecom” a fost desemnat furnizor cu putere semnificativă pe pieţele serviciilor de acces la infrastructura de reţea fixă şi în bandă largă

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a aprobat, în şedinţă sa publică din 14 februarie, hotărârile privind identificarea pieţei accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix (Piaţa 4), cea a accesului cu ridicata în bandă largă (Piaţa 5) şi desemnarea S.A. „Moldtelecom” cu putere semnificativă pe ambele pieţe. Hotărârile Consiliului au intrat în vigoare la data aprobării şi vor fi publicate în Monitorul Oficial.

Deciziile ANRCETI au fost luate în cadrul ciclului doi al analizei pieţelor relevante, inclusiv a pieţelor 4 şi 5, exerciţiu demarat de ea în toamna anului 2012. Proiectele acestor hotărâri au fost elaborate în temeiul art. 53 alin. (1) din Legea comunicaţiilor electronice care prevede că ANRCETI efectuează analiza pieţelor relevante cel puţin o dată la doi ani, în scopul constatării existenţei concurenţei efective pe aceste pieţe, şi revizuieşte măsurile de reglementare preventivă în vederea menţinerii sau retragerii obligaţiilor impuse anterior furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe piaţă.

În cadrul analizei pieţelor 4 şi 5 ANRCETI a evaluat, de asemenea, necesitatea redefinirii pieţei produsului şi revizuirii obligaţiilor speciale preventive impuse anterior SA „Moldtelecom” în vederea menţinerii, retragerii sau modificării acestora. Conform hotărârilor ANRCETI, piaţa produsului, în cazul Pieţei 4, cuprinde serviciile de acces total la bucla şi sub-bucla locală de cupru, acces partajat la bucla locală de cupru şi accesul total la bucla locală bazată pe fibre optice, iar în cazul Pieţei 5 – serviciile de acces în bandă largă bazate pe tehnologii ADSL şi tehnologii pe suport de fibră optică.

Analiza efectuată de ANRCETI a arătat că pieţele 4 şi 5 sunt susceptibile reglementării preventive, iar SA „Moldtelecom” continuă să deţină putere semnificativă pe ambele pieţe. În baza concluziilor făcute de autorii analizei de piaţă, Consiliul de Administraţie al ANRCETI a decis desemnarea SA „Moldtelecom” în calitate de furnizor cu putere semnificativă pe cele două pieţe.

În cadrul primului ciclu al analizei pieţelor 4 şi 5, desfăşurat în anii 2010 – 2011, acestea au fost identificate drept susceptibile reglementării preventive prin Hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 09 şi, respectiv, nr. 10 din 18.03.2010, după care ANRCETI, prin Hotărârile sale nr. 2930 din 28.09.2010, a desemnat SA „Moldtelecom” drept furnizor cu putere semnificativă pe aceste pieţe. Ulterior, prin Hotărârile nr. 0506 din 28.03.2011, ANRCETI a impus acestui furnizor obligaţii speciale preventive referitoare la pieţele 4 şi 5.

În aceeaşi şedinţă, Consiliul de Administraţie al ANRCETI a abrogat pct. 10 din anexa la Hotărârea sa nr. 85 din 28.04.2009 privind definirea listei pieţelor relevante de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice. Prin Hotărârea sa, ANRCETI a exclus din această listă Piaţa 10 – Servicii de acces fizic la infrastructura asociată a reţelelor de comunicaţii electronice.

18 februarie 2013

Ultima actualizare: 18/02/2013