Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

Tot mai mulţi utilizatori de servicii apelează la ajutorul ANRCETI

În cursul anului 2010, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) a răspuns la 590 de adresări (faţă de 569 – în 2009) parvenite din partea utilizatorilor de servicii de comunicaţii electronice, arată un raport al ANRCETI despre comunicarea sa cu publicul.

Documentul precizează că 400 de cetăţeni au solicitat Agenţiei consultaţii de ordin tehnologic, juridic şi economic în domeniul comunicaţiilor (289 – pe suport de hârtie, 53 – prin intermediul paginii web, 46 – prin poşta electronică şi 12 – prin linia telefonică „verde” a ANRCETI), 68 – au depus cereri de acces la informaţie, 117 – au adresat petiţii, iar 5 – au cerut audienţe. Agenţia a răspuns cu promptitudine la toate solicitările publicului. În majoritatea cazurilor, ea a oferit solicitanţilor informaţii referitoare la intrarea pe piaţa de comunicaţii electronice, recomandări cu privire la modul de rezolvare a problemelor cu care se confruntă aceştia, precum şi informaţii utile pentru o mai bună înţelegere a serviciilor şi ofertelor existente pe piaţă.

În urma verificării celor 117 petiţii Agenţia a constatat că faptele descrise în 60 de petiţii nu corespund realităţii, acestea fiind calificate drept neîntemeiate. La 10 petiţii au fost prezentate explicaţii, 4 – retrase de către petiţionari, 2 – remise după competenţă, 8 – sunt în curs de examinare, iar 33 – au fost rezolvate în favoarea utilizatorilor. Semnatarii celor 33 de petiţii au formulat pretenţii întemeiate faţă de calitatea serviciilor prestate şi disfuncţionalităţile apărute în reţelele de TV prin cablu (17 petiţii), de telefonie (11 petiţii) şi de Internet (5 petiţii). Cele mai multe plângeri au parvenit de la clienţi ai companiilor mari, printre care ÎM „Sun Communications” SRL (11 petiţii), SA „Moldtelecom” (8 petiţii) şi SRL „Starnet” (3 petiţii).

Utilizatorii de servicii pot apela la ajutorul Agenţiei în mod direct, la oficiul acesteia, prin poşta tradiţională, cea electronică şi fax, prin intermediul paginii sale web şi a telefonului „verde” – 080080080. Acest număr poate fi accesat în mod gratuit din orişicare localitate a republicii. Doritorii de a se adresa Agenţiei prin site-ul său oficial www.anrceti.md pot accesa „Pagina utilizatorului”, sub-secţiunea „Consultări on-line”, care oferă vizitatorilor posibilitatea de a utiliza un formular electronic cu acelaşi nume pentru a adresa şi primi de la Agenţie consultaţii şi răspunsuri la întrebările care îi preocupă.

Conform legislaţiei în vigoare, ANRCETI examinează petiţiile utilizatorilor finali ai serviciilor de comunicaţii electronice privind litigiile acestora cu furnizorii în limitele competenţei sale. În cazurile în care litigiul dintre furnizor şi utilizatorul final nu a fost rezolvat de către părţi pe cale amiabilă, aceştia au dreptul să se adreseze la Agenţie în vederea soluţionării prin mediere a litigiului în cauză.

18 ianuarie 2011

Ultima actualizare: 18/01/2011