Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Noiembrie, 2020

ANRCETI a desfășurat al doilea seminar axat pe problematica implementării Legii privind accesul pe proprietăţi pentru autorităţile publice raionale

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a desfășurat miercuri, 16 noiembrie, la Comrat, un seminar pentru reprezentanţii autorităţilor publice din zona de sud a republicii axat pe aspectele practice ale implementării Legii privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice nr. 28 din 10.03.2016 (Legea 28/2016) și pe responsabilităţile ce le revin autorităților publice în procesul de aplicare a prevederilor legii respective.

Acesta este cel de-al doilea seminar organizat de ANRCETI în cadrul campaniei sale de informare a autorităţilor publice de nivelul doi, titulari ai dreptului de proprietate sau de administrare a proprietății publice, asupra drepturilor și obligațiilor care le revin conform Legii 28/2016, în vigoare din 15 aprilie curent.

La seminarul din Comrat au participat reprezentanți ai autorităţilor publice din UTA Găgăuzia, cinci raioane din zona de sud a republicii (Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Cimișlia, Taraclia) și din mun. Comrat. După prezentarea făcută de specialiștii ANRCETI a Legii 28/2016 și a principalelor condiții în care se realizează dreptul de acces al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietăți și la infrastructura fizică, participanții la seminar au discutat multiple aspecte concrete legate de aplicarea prevederilor acestei legi. Printre acesteia consemnăm: examinarea cererilor de acces pe proprietăți, elaborarea și publicarea condițiilor de acces, stabilirea și aplicarea tarifului pentru dreptul de acces, încheierea contractelor de acces, procedura de soluționare a litigiilor dintre părți.

În finalul seminarului, s-a convenit, la propunerea reprezentanților unor consilii raionale, ca ANRCETI, la solicitare, să delege specialiștii săi la întrunirile raionale ale primarilor pentru a-i informa și a-i ajuta să clarifice aspecte concrete ale implementării prevederilor Legii 28/2016.

Conform acestei legi, autorităţile publice centrale și locale au obligaţia, după examinarea primei cereri de acces pe proprietăți, de a elabora condiţiile în care se realizează dreptul de acces, de a le aduce la cunoștința solicitantului și a ANRCETI, de a le publica pe paginile proprii de Internet și a le afișa în locuri vizibile la propriile sedii.

Furnizorii își pot exercita dreptul de acces pe proprietăți numai după încheierea unui contract cu titularul dreptului de proprietate publică sau privată, termenul maxim de negociere a acestuia fiind de 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii de acces. În situaţia în care un astfel de contract nu se poate încheia în termenul stabilit de lege, furnizorul se poate adresa ANRCETI pentru soluționarea prealabilă a litigiului.

Pentru a veni în ajutorul persoanelor interesate, ANRCETI a creat pe pagina sa web oficială o secţiune dedicată Legii 28/2016, denumită Acces pe proprietăți, în care sunt expuse principalele compartimente ale legii, drepturile și obligațiile titularilor dreptului de proprietate sau de administrare a proprietății publice sau private, ale furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice și ale ANRCETI.

Album Foto

17 noiembrie 2016

Ultima actualizare: 17/11/2016