Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

ANRCETI a stabilit încă patru etape de reducere a tarifelor pentru terminarea apelurilor în reţelele de telefonie mobilă şi fixă

Începând cu 1 ianuarie 2013, furnizorii cu putere semnificativă pe pieţele serviciilor de terminare a apelurilor în reţelele proprii de telefonie mobilă şi fixă au obligaţia să continue reducerea tarifelor pentru terminarea apelurilor la nivel local/naţional în reţelele proprii iniţiate din alte reţele. Reducerea tarifelor se va efectua gradual, în fiecare semestru (în patru etape), astfel încât din data de 1 iulie 2014 aceste tarife să fie bazate pe costurile LRIC (Long-Run Incremental Cost - costuri incrementale pe termen lung). Această obligaţie se conţine în hotărârile Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) privind modificarea şi completarea hotărârilor sale din 23.12.2010 cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor în reţelele individuale de telefonie mobilă şi fixă.

Conform acestor hotărâri, trei furnizori de telefonie mobilă (SA „Orange Moldova”, SA „Moldcell” şi SA „Moldtelecom”) au obligaţia să reducă, în perioada 1.01.2013 – 1.07.2014, tarifele pentru terminarea apelurilor naţionale cu 62,7%, de la 4,1 cenţi USD/min. până la 1,53 cenţi USD/min. Hotărârile referitoare la furnizorii de telefonie fixă (SA „Moldtelecom”, SRL „Arax-Impex”, SA „Orange-Moldova”, SRL „Starnet”, SRL „Sun Communications”, în total 15 furnizori) stabilesc că aceştia vor percepe, începând cu 1.01.2013, pentru serviciul de terminare a apelurilor la nivel local iniţiate la numere geografice pentru reţelele fixe şi non-geografice independente de locaţie, un tarif bazat pe costurile LRIC şi egal cu 0,58 cenţi USD/minut, iar pentru apelurile la nivel naţional a fost stabilit un tarif unic de 0,66 cenţi USD/minut (reducere cu 48,5%). Aceeaşi furnizori au obligaţia să reducă, în perioada 1.01.2013 – 1.07.2014, tarifele de terminare a apelurilor la nivel local iniţiate în reţelele mobile cu 58,3%: de la 1,39 cenţi USD/min. până la 0,58 cenţi USD/min., a apelurilor la nivel naţional şi a apelurilor la numere naţionale scurte iniţiate în reţelele mobile cu 59,8%: de la 1,64 cenţi USD/min. până la 0,66 cenţi USD/min.

Referitor la tarifele pentru terminarea apelurilor cu origine internaţională, hotărârile ANRCETI stipulează că până la data de 31.12.2016 acestea se stabilesc de către furnizor, în condiţiile pieţei. În cazul în care până la data de 31.12.2015 furnizorul nu va anunţa măsurile sale tarifare cu caracter obligatoriu privind orientarea acestor tarife la costurile LRIC, acesta va fi obligat, conform hotărârii ANRCETI, să ajusteze tarifele în patru etape a câte jumătate de an, cu începere din 01.01.2017. La finalizarea etapelor date, furnizorul va fi obligat să adopte o tratare tarifară echivalentă a apelurilor terminate în reţeaua proprie, indiferent de originea apelurilor.

Primele obligaţii de reducere graduală, în patru etape a câte şase luni fiecare, a tarifelor la serviciile de terminare a apelurilor în reţelele proprii de telefonie mobilă şi fixă au fost impuse furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele respective pentru perioada 1.01.2011 - 31.12.2012. Spre exemplu, în acest răstimp, tarifele pentru serviciile de terminare a apelurilor naţionale în reţelele mobile au scăzut, faţă de situaţia din 2010, cu 41,4 %: de la 7 cenţi USD/min. până la 4,1 cenţi USD/min.

Reducerea tarifelor pentru terminarea apelurilor are scopul de a crea condiţii egale pentru toţi operatorii de telefonie, indiferent de dimensiunea reţelei, a bazei de clienţi şi a momentului intrării pe piaţă, astfel încât utilizatorii finali să se bucure de servicii de calitate la tarife competitive. Specialiştii ANRCETI consideră că în urma reducerii tarifelor menţionate, operatorii vor avea posibilitate să aplice tarife mai mici pentru apelurile efectuate de abonaţii săi către abonaţii din alte reţele telefonice.

Costurile LRIC sunt costuri suplimentare ale furnizorului care apar atunci cand acesta ia o decizie pe termen lung de a furniza un serviciu suplimentar celor deja oferite.

17 octombrie 2012

Ultima actualizare: 18/10/2012