Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2024

ANRCETI face schimb de experiență cu autoritățile de reglementare a comunicaţiilor electronice din Bulgaria și Cehia

Un grup de specialiști ai Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) în frunte cu directorul acesteia, Grigore Varanița, efectuează, în perioada 17-19 septembrie, o vizită de lucru la Comisia pentru Reglementare în Comunicații (CRC) din Bulgaria. La Sofia, delegația ANRCETI ia cunoștință de cele mai bune practici ale CRC și autorității de reglementare a telecomunicațiilor (CTU) din Cehia, reprezentanții căreia se află în vizită la CRC, în materie de reglementare şi supraveghere a activităţilor desfăşurate în sectorul comunicaţiilor electronice.

Aceasta este prima vizită la CRC a specialiștilor ANRCETI, la invitaţia părţii bulgare, după semnarea în martie curent de către cele două autorităţi a memorandumului de înţelegere privind facilitarea cooperării şi a schimbului de informaţii în domeniul reglementării comunicaţiilor electronice. La întâlnirile delegațiilor ANRCETI și CRC, prevăzute în agenda vizitei, participă și responsabili din cadrul autorității de reglementare a telecomunicațiilor din Cehia.

În cadrul ședinței plenare a delegațiilor, reprezentanții CRC vor prezenta cadrul legal, principalele acte de reglementare a pieței de comunicații electronice, practicile de gestionare și monitorizare a spectrului de frecvențe radio, iar specialiștii autorității de reglementare a telecomunicațiilor din Cehia – experiența privind organizarea concursurilor pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio din benzile 800, 1800 și 2600 MHz pentru furnizarea rețelelor publice de comunicații electronice, analiza piețelor de servicii de comunicații electronice și impunerea obligațiilor speciale preventive furnizorilor cu putere semnificativă pe aceste piețe.

În aceeași ședință, reprezentanții ANRCETI vor prezenta sistemul de monitorizare a respectării obligațiilor speciale preventive impuse furnizorilor cu putere semnificativă de piață, proiectul analizei pieței serviciilor cu amănuntul de telefonie mobilă, efectuat recent de specialiștii ANRCETI, și concluziile preliminare privind impunerea obligațiilor speciale preventive furnizorilor cu putere semnificativă pe această piaţă.

Directorul ANRCETI, Grigore Varanița, consideră că schimbul de experiență și de bune practici cu autoritățile de reglementare din Bulgaria și Cehia va fi de un real folos pentru specialiștii ANRCETI, care în prezent sunt angajați în procesul de aducere a cadrului național de reglementare a comunicaţiilor electronice în concordanță cu cerințele acquis-ului Uniunii Europene.

17 septembrie 2014

Ultima actualizare: 22/09/2014