Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

16 Iulie, 2019

În anul 2018, 20 solicitanți au obținut dreptul de a activa pe piețele de comunicații electronice și servicii poștale

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Pe parcursul anului 2018, 18 întreprinzători au obținut, în baza regimului de autorizare generală, dreptul de a furniza rețele publice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului, iar 2 solicitanți – dreptul de a presta servicii poștale. Conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), la finalul anului trecut, numărul total al persoanelor înscrise în Registrul public al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice a ajuns la 492, iar al celor înscrise în Registrul public al furnizorilor de servicii poștale – la 39.

Din totalul celor care au intrat pe piața de comunicații electronice – 15 au ales să furnizeze atât reţele, cât şi servicii de comunicații electronice accesibile publicului, 2 – au ales să furnizeze doar rețele, iar 1 – numai servicii. Cele mai solicitate activități au fost furnizarea rețelelor publice terestre de acces la puncte fixe, a serviciilor de acces la Internet şi a celor de retransmisie a programelor audiovizuale.

Potrivit datelor ANRCETI, din totalul de 492 de furnizori înscriși, până la 31 decembrie 2018, în Registrul public al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, 363 – deţin dreptul de a furniza atât reţele, cât şi servicii de comunicaţii electronice, 58 – numai rețele și 71 – numai servicii. În același timp 75 de furnizori au renunțat, din diferite motive, să furnizeze rețele și servicii de comunicații electronice accesibile publicului, fiind ulterior radiați din Registrul public al furnizorilor.

Cei 2 întreprinzători intrați anul trecut pe piața serviciilor poștale au ales să presteze atât servicii din sfera serviciului poștal universal, cât și din afara sferei acestui serviciu. Din totalul de 39 de furnizori înscriși în Registrul public al furnizorilor de servicii poștale, 26 – dețin dreptul de a furniza atât servicii din sfera serviciului poștal universal, cât și din afara sferei acestui serviciu, iar 13 – numai servicii din afara sferei serviciului poștal universal. Totodată, 4 furnizori – au decis să-și sisteze activitatea fiind eliminați din Registrul public al furnizorilor de servicii poștale.

ANRCETI aplică regimul de autorizare generală a activităților în domeniul comunicațiilor electronice din 2008, iar a activităților în domeniul serviciilor poștale – din 2016. Acest regim constă în faptul că întreprinzătorul care intenţionează să furnizeze reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice ori servicii poștale transmite la ANRCETI o notificare cu privire la această intenție, după care îşi poate începe activitatea. ANRCETI eliberează persoanei interesate o declaraţie informativă tip/certificat tip care confirmă depunerea notificării şi înscrierea acesteia în registrul respectiv, precum şi condițiile autorizării generale care stabilesc drepturile şi obligaţiile furnizorului. Procedura de autorizare generală este gratuită, iar dreptul de a furniza rețele și/sau servicii de comunicaţii electronice ori servicii poștale se acordă pe un termen nelimitat.

17 ianuarie 2019

Ultima actualizare: 17/01/2019