Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

Şedinţă publică de aprobare a Programului de elaborare a actelor de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2014

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă pentru joi, 19 decembrie, ora 14.00, desfăşurarea unei şedinţe publice la care va fi examinat şi supus aprobării proiectul hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2014. Şedinţa va avea loc la sediul ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare, 134, et. 5, sala de şedinţe şi protocol).

Proiectul nominalizat a fost supus consultării publice pe pagina de Internet a ANRCETI în perioada 11 – 25 noiembrie 2013. Pe marginea acestui proiect la ANRCETI au parvenit comentarii şi propuneri care se regăsesc în Sinteza recomandărilor, document publicat pe pagina electronică a ANRCETI.

Proiectul programului a fost elaborat în temeiul pct. 17 şi 18 din Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 96 din 16.02.2010. Acest program are scopul de a facilita accesul părţilor interesate la informaţia despre noile acte de reglementare pe care le va aproba ANRCETI în anul viitor, înlesnindu-le astfel participarea la procesul decizional asupra acestor acte.

Propunerile pentru programul nominalizat sunt preponderent concentrate pe promovarea concurenţei şi protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale utilizatorilor serviciilor publice de comunicaţii electronice. În acest scop, în 2014 ANRCETI va iniţia procedura de completare a listei pieţelor relevante de reţele şi /sau servicii de comunicaţii electronice cu o nouă piaţă cu amănuntul, după care o va supune analizei în vederea identificării acesteia drept susceptibilă reglementării preventive şi desemnării furnizorilor cu putere semnificativă pe această piaţă.

O altă lucrare importantă pentru anul 2014 este emiterea reglementărilor privind utilizarea spectrului de frecvenţe. În acest scop, ANRCETI va elabora şi aproba caietul de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor pentru dreptul de utilizare a resurselor de spectru radio din benzile de frecvenţe radio 800 MHz, 900 MHz şi 1800 MHz şi condiţiile speciale tip de licenţe de utilizare a acestor frecvenţe. Totodată, ANRCETI va emite o hotărâre prin care va declara neutralitatea tehnologică în benzile de frecvenţe 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz şi 2100 MHz.

ANRCETI va opera, de asemenea, modificări şi completări în unele Hotărâri ale Consiliului de Administraţie, pentru a înlătura problemele identificate în procesul aplicării acestora şi pentru a le aduce în concordanţă cu evoluţia tehnologiilor şi a pieţei comunicaţiilor electronice.

Potrivit notei de argumentare, proiectul de program este adus în concordanţă cu Planul de activitate al ANRCETI pentru anul 2014.

Informaţii suplimentare despre proiectul supus aprobării le puteţi obţine la numărul de telefon 022 251 330.

16 decembrie 2013

Ultima actualizare: 19/12/2013