Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

Linia specială pentru comunicarea
accidentelor de muncă: 080080099

 

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Septembrie, 2020

ANRCETI a eliberat o licenţă de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio pentru crearea şi operarea primului multiplex naţional de televiziune digitală

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a eliberat, astăzi, ÎS „Radiocomunicaţii” o licenţă de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio din banda de frecvențe 470 – 694 MHz (bandă de frecvenţe ultra înalte UHF - Ultra High Frequency) în scopul furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de televiziune cu acoperire naţională, multiplexul național A. Licenţa a fost acordată pe un termen de cinci ani cu posibilitatea reînnoirii acesteia în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

ANRCETI a eliberat licenţa respectivă ÎS „Radiocomunicaţii” prin încredinţare directă, cu titlu gratuit, în conformitate cu prevederile Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 240 din 08.05.2015. Programul stabileşte că, la prima etapă, pe parcursul anilor 2015 – 2016, ANRCETI urmează să elibereze întreprinderii respective două licenţe de utilizare a frecvenţelor/canalelor TV pentru crearea și furnizarea a două multiplexe digitale terestre cu acoperire naţională în vederea asigurării preluării şi difuzării serviciilor de programe audiovizuale. Consiliul Coordonator al Audiovizualului urmează să efectueze selectarea companiilor TV ale căror programe vor ocupa capacitățile de difuzare ale multiplexelor naționale A și B și să elibereze companiilor respective licenţe de emisie sau autorizaţii de retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale.

Licenţa eliberată ÎS „Radiocomunicaţii” atestă dreptul acesteia de a utiliza în mod exclusiv în cele șase zone de alocare a câte un canal de 8 MHz din banda UHV în vederea operării primului multiplex naţional de televiziune digitală terestră.

Potrivit condiţiilor speciale de licenţă pentru primul multiplex naţional de televiziune digitală terestră, aprobate prin hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 17 din 15.06.2015, până la finele anului 2015, ÎS „Radiocomunicaţii” are obligaţia să lanseze primul multiplex naţional digital şi să asigure acoperirea teritoriului şi populaţiei R. Moldova cu semnal radio în proporţie de 65% şi, respectiv, 80%. Până la finele anului 2016 aceste rate urmează să fie ridicate la 70% şi, respectiv, 95%, iar până la finele anului 2017 – la 75% şi, respectiv, 99%.

Conform Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală, ANRCETI urmează să elibereze, în viitorul apropiat, ÎS „Radiocomunicaţii” a doua licenţă de utilizare a resurselor de spectru radio din banda de frecvenţe 470 – 694 MHz pentru crearea şi furnizarea celei de-a doua reţele de televiziune digitală terestră cu acoperire naţională (al doilea multiplex naţional B).

Specialiştii ANRCETI consideră că implementarea televiziunii digitale în ţara noastră va asigura utilizarea mai eficientă a spectrului de frecvenţe radio şi diminuarea decalajului digital existent între zona rurală şi cea urbană privind accesul la serviciile de programe audiovizuale. Astfel, spre deosebire de televiziunea terestră în format analog care poate asigura difuzarea unui program TV per canal de 8 MHz, televiziunea terestră digitală în standard DVB-T2 permite să fie transmise în același canal 14-15 programe TV cu rezoluție standard (SD) sau 4-5 programe TV cu rezoluție înaltă (HD).

Album Foto

16 iunie 2015

Ultima actualizare: 17/06/2015