Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

Rezultatele controalelor planificate efectuate de ANRCETI în trimestrul I al anului 2014

În perioada de referinţă, specialiştii Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) au efectuat 29 de controale planificate. Acestea au fost axate pe evaluarea gradului de respectare de către furnizori a prevederilor actelor normative şi legislative din domeniu. Acţiunile de control au fost desfăşurate în conformitate cu Graficul controalelor, întocmit conform prevederilor Legii privind controalele de stat asupra activităţii de întreprinzător nr. 131 din 08.06.2012, aprobat de Directorul ANRCETI şi publicat pe pagina web oficială a ANRCETI.

Cei 29 de furnizori care au fost supuşi controalelor sunt incluşi în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi activează în baza regimului autorizării generale. În urma controalelor, s-a constatat că 14 furnizori prestează servicii de comunicaţii electronice fără a admite încălcări ale legislaţiei în vigoare, iar patru furnizori nu desfăşoară activităţi în domeniul comunicaţiilor electronice şi nu intenţionează să lanseze activităţi de alt gen. La recomandarea specialiştilor ANRCETI, cei din urmă au depus cererea corespunzătoare de renunţare la drepturile acordate de ANRCETI în baza autorizării generale.

Totodată, în activitatea a 11 furnizori au fost constatate încălcări ale unor prevederi ale actelor normative din domeniu, şi anume:
- cinci furnizori (Î.M. "ACCENT ELECTRONIC" S.A., S.R.L. "DEMID COM", S.R.L. "ITSC PLUS", „ALEXOPTIC” S.R.L. şi S.R.L. "ITSI COMP") nu au prezentat ANRCETI Rapoartele statistice prevăzute de legislaţia în vigoare;
- un furnizor (S.R.L. "Biolinf-Co") nu a prezentat ANRCETI informaţia cu privire la parametrii de calitate a serviciilor, iar altul (S.R.L. "LISNIC GRUP") nu a achitat plata de reglementare şi monitorizare;
- doi furnizori (S.R.L. "EXPRESMARKET" Î.M. şi „EASTERN SPACE SYSTEMS” S.R.L.) nu au respectat condiţiile autorizării generale (au modificat informaţia ce se conţine în notificarea iniţială depusă la ANRCETI, fără a informa despre aceasta ANRCETI, în termenele stabilite);
- un furnizor (Î.C.S. „JURNAL DE CHIŞINĂU PLUS” S.R.L.) utilizează neautorizat frecvenţe radio (în lipsa permisului tehnic), iar altul („DENAVIANET” S.R.L.) nu a adus contractele de furnizare a serviciilor în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Aproape toţi furnizorii au înlăturat încălcările constatate în procesul efectuării controalelor în termenele stabilite de ANRCETI, cu excepţia a doi furnizori (Î.M. "ACCENT ELECTRONIC" S.A. şi S.R.L. "Biolinf-Co"), care s-au conformat cerinţelor legislaţiei în vigoare numai după emiterea prescripţiilor corespunzătoare.

Conform graficului, în trimestrul II al anului 2014, specialiştii ANRCETI urmează să efectueze 40 de controale planificate. Acestea se vor axa, în mod special, pe verificarea gradului de respectare de către furnizori a prevederilor Regulamentului cu privire la furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 48 din 10.09.2013, în vigoare din 15 februarie 2014.

16 aprilie 2014

Ultima actualizare: 16/04/2014