Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

ANRCETI va desemna furnizorii cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor în reţelele de telefonie fixă şi mobilă

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) anunţă că joi, 18 noiembrie, ora 14.00, va desfăşura o şedinţă la care va examina aprobarea proiectelor de hotărâre cu privire la desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă (piaţa nr. 3) şi a furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă (piaţa nr. 7) Şedinţa este publică. Ea va avea loc în incinta ANRCETI, et.5, sala de şedinţe şi protocol (bd. Ştefan cel Mare, 134).

Totodată, ANRCETI face publice rapoartele finale de analiză a pieţelor de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă (analiza pieţei 3) şi a pieţelor de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă (analiza pieţei 7).

Proiectele de hotărâre susmenţionate au fost elaborate în temeiul prevederilor Legii comunicaţiilor electronice şi în baza hotărârilor Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 21 şi nr. 20 din 15.07.2010 privind identificarea pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă şi, respectiv, identificarea pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă.

Proiectele de hotărâre şi de analiză a celor două pieţe au fost supuse consultării publice pe pagina de Internet a Agenţiei în perioada 13 octombrie – 1 noiembrie curent. Pe marginea documentelor la ANRCETI au parvenit propuneri din partea SA „Moldtelecom”, SRL „Arax-Impex”, SA „Orange Moldova”, SA „Moldcell” şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei. Acestea sunt reflectate în sinteza recomandărilor care este expusă pe pagina web a Agenţiei.

Proiectele de hotărâre se bazează pe concluziile din analizele pieţelor de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă şi a pieţelor de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă. Analizele au fost efectuate de către specialiştii ANRCETI cu suportul consultanţilor din cadrul proiectului de asistenţă tehnică oferit Agenţiei de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Potrivit notei informative, analizele au demonstrat că 17 furnizori au putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie fixă, iar 3 furnizori - putere semnificativă pe piaţa de terminare a apelurilor voce în reţelele proprii de telefonie mobilă.

Autorii notei precizează că analizele pieţelor susmenţionate au fost efectuate după criteriile prevăzute în Anexa nr.1 a Regulamentului privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe, precum şi în baza situaţiei existente pe pieţele date.

15 noiembrie 2010

Ultima actualizare: 15/11/2010