Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Martie, 2019

Atenţionare asupra prezentării în termen a informaţiilor privind valorile măsurate ale parametrilor de calitate a serviciilor de comunicații electronice în trimestrul III al anului 2018

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) atenționează furnizorii serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului despre obligația de a prezenta ANRCETI, până la 20 octombrie 2018, informaţiile privind valorile parametrilor de calitate, măsurate în trimestrul III al anului curent, pentru serviciile de telefonie fixă, acces la Internet, telefonie mobilă și televiziune. Obligația respectivă este stipulată în Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 278 din 17.11.2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului nr. 68 din 12.11.2015.

Conform hotărârii menționate, furnizorii au obligația să publice informaţiile trimestriale privind valorile măsurate ale parametrilor de calitate pentru cele patru tipuri de servicii de comunicaţii electronice în oficiile comerciale şi/sau pe paginile lor de Internet, până la data de 30 a lunii următoare trimestrului de gestiune şi să prezinte aceste informații ANRCETI cu 10 zile înainte de data publicării lor.

Prezentarea și publicarea informațiilor privind valorile măsurate ale parametrilor de calitate ale serviciilor nominalizate mai sus se realizează în baza formularelor tipizate aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din 03.02.2016. Formularele respective pot fi descărcate de pe pagina web oficială a ANRCETI la adresa: http://anrceti.md/fcat9, după care acestea se completează și se remit ANRCETI.

Formularele completate se transmit la adresa oficială a ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare 134, MD-2012, mun. Chişinău) în unul din următoarele moduri: prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnătură, sau prin serviciul poştal de trimitere recomandată, cu aviz de primire. Suplimentar, formularele respective pot fi transmise la adresa electronică: raport.calitate@anrceti.md.

Informaţii suplimentare despre procedura de măsurare, prezentare și de publicare a valorilor parametrilor de calitate a celor patru tipuri de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului pot fi găsite pe pagina web a ANRCETI la adresa: http://anrceti.md/parametrii_de_calitate

15 octombrie 2018

 

Informaţie prezentată de: ANRCETI
Ultima actualizare: 15/10/2018