Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Aprilie, 2024

ANRCETI anunţă concurs de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea portabilităţii numerelor telefonice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunţă concurs de selectare a administratorului bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor telefonice în Republica Moldova. Cererile de participare la concurs şi ofertele pot fi depuse în perioada 15 iunie – 30 iulie 2012 la sediul ANRCETI cu adresa: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău.

Prin intermediul bazei de date centralizate va fi efectuată gestionarea proceselor administrative asociate portabilităţii numerelor telefonice. Câştigătorul concursului va avea misiunea de a organiza, opera, administra şi întreţine baza de date nominalizată, a coordona şi controla procesul de portare a numerelor.

Administratorul bazei de date centralizate va fi selectat prin concurs deschis, internaţional, cu aplicarea procedurii de selectare comparativă, în baza criteriilor stabilite în Caietul de sarcini.

La concurs pot participa persoane juridice din Republica Moldova, persoane juridice străine, societăţi civile/asocieri de persoane juridice din Republica Moldova şi/sau străine în scopul depunerii de cereri şi oferte comune.

Concursul se va desfăşura în perioada: 6 – 20 august 2012. Deschiderea concursului va avea loc în incinta ANRCETI pe 6 august, ora 10.00. Candidaţii la concurs vor transmite pe adresa ANRCETI cererea de participare la concurs însoţită de ofertă, întocmite în corespundere cu prevederile Caietului de sarcini şi Procedurii de concurs.

Anunţul publicitar, Caietul de sarcini, Procedura de concurs, alte documente aferente procesului de implementare a portabilităţii numerelor în R. Moldova pot fi consultate pe pagina de Internet a ANRCETI: www.anrecti.md.

15 iunie 2012

Ultima actualizare: 15/06/2012