Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Aprilie, 2019

Furnizorii de servicii poștale sunt atenționați asupra necesității prezentării în termen a rapoartelor privind veniturile obţinute în anul 2018

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) informează furnizorii de servicii poștale despre faptul că ei au obligația să prezinte ANRCETI, până la data de 20 ianuarie 2019, rapoartele privind venitul provenit din activitățile de furnizare a serviciilor poștale, desfăşurate în anul 2018. Obligația respectivă a fost stabilită în temeiul Legii comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016 prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 16 din 21.07.2016 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind plata de reglementare şi monitorizare.

Conform instrucţiunii, furnizorii de servicii poștale au obligația să prezinte ANRCETI anual, până la data de 20 ianuarie, Raportul privind venitul obţinut din activitățile de furnizare a serviciilor poștale pentru anul precedent (anul de raportare) prin completarea formularului tipizat ce se conţine în Anexa instrucţiunii.

Formularul poate fi descărcat de către furnizori de pe Pagina furnizorului, secțiunea Formulare a site-ului ANRCETI, apoi completat și expediat ANRCETI în formă electronică la adresa de e-mail: plata.reglementare@anrceti.md sau prin fax 022 222 885. Ulterior, furnizorii vor prezenta originalul formularului în unul din următoarele moduri: prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, la oficiul ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, of. 403, mun. Chişinău, MD-2012, sub luare de semnătură, sau prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI.

Cuantumul plăților de reglementare și monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale pentru anul 2019 a fost stabilit, prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 28 din 19.10.2018, la nivel de 0,1% din venitul provenit din activitățile de furnizare a serviciilor poștale în anul 2018.

15 ianuarie 2019

Ultima actualizare: 15/01/2019