Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

Cerere de oferte privind efectuarea auditului financiar al executării bugetului ANRCETI pentru anul 2013

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) invită persoanele interesate (companii de audit din Republica Moldova) să depună la ANRCETI oferte privind efectuarea auditului financiar al executării bugetului autorităţii de reglementare pentru anul 2013.

Ofertele trebuie să conţină documente doveditoare privind autorizarea companiei respective în prestarea serviciilor de audit financiar, propunerea financiară și descrierea succintă a experienţei anterioare a companiei, inclusiv auditul financiar al instituțiilor de stat. În procesul de selectare a companiei care va executa auditul financiar, ANRCETI va da preferinţă companiilor care au experienţă în domeniul auditului financiar al instituţiilor publice.

ANRCETI informează persoanele interesate că ea ţine evidenţa contabilă în baza instrucţiunii „Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”, aprobată prin ordinul Ministrului Finanţelor nr. 93 din 19.07.2010. Documentele şi informaţiile necesare efectuării auditului vor fi puse la dispoziţia câştigătorului concursului după 3 februarie 2014. Termenul limătă de executare a raportului de audit este 25 februarie 2014.

Ofertele pot fi depuse până pe 27 decembrie 2013 pe adresa: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău sau prin fax (022) 222 885. Informaţii suplimentare le puteţi obţine prin e-mail: aliona.afteniuc@anrceti.md sau prin telefonul (022) 251 332. Prsoana de contact: Aliona Afteniuc, contabil-şef al ANRCETI.

ANRCETI este o autoritate publică centrală de reglementare a activităţilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei. Ea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi are statut de persoană juridică cu buget autonom. Conform art. 12 al Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, bugetul ANRCETI se aprobă de către Consiliul său de Administraţie în limita necesităţii asigurării unei activităţi conforme şi a independenţei financiare a acesteia. Executarea bugetului ANRCETI este verificată printr-un audit independent, al cărui raport se prezintă anual Guvernului, până în data de 1 martie.

14 decembrie 2014

Ultima actualizare: 14/12/2013