Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

ANRCETI a prezentat Raportul despre evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 2013

În anul 2013, piaţa serviciilor de acces la Internet fix şi la Internet mobil dedicat a înregistrat, al treilea an consecutiv, cea mai semnificativă creştere în sectorul comunicaţiilor electronice, ea devenind unul din principalele motoare ale dezvoltării acestui sector. Despre aceasta a comunicat directorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), Grigore Varaniţa, în conferinţa de presă de astăzi, 14 aprilie. Conferinţa a fost prilejuită de lansarea Raportului ANRCETI despre evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 2013.

Conform raportului, volumul total al vânzărilor pe piaţa serviciilor de acces la Internet fix şi mobil dedicat (prin modeme şi cartele pentru date) a crescut, faţă de anul 2012, cu 18,4% şi a depăşit pragul de 1 mld. lei, numărul cumulat al abonaţilor la serviciile de acces la Internet a sporit cu 22% şi a atins cifra de 726,7 mii, iar rata de penetrare a acestor servicii a ajuns la 20,4%. Viteza medie de acces la Internet fix, la descărcare (download) şi la încărcare (upload) a atins nivelul de 31,4 Mbps şi, respectiv, 29,9 Mbps. La prima poziţie, în clasamentul ţărilor, Republica Moldova să află pe locul 16, iar la a doua poziţie – pe locul 7 în lume.

În prezentarea, expusă în cadrul conferinţei, directorul ANRCETI a relevat că în anul 2014 piaţa serviciilor de acces la Internet fix şi mobil va continua să fie cea mai dinamică piaţă în sectorul comunicaţiilor electronice. „În acest an, precum şi în anii următori pe această piaţă vor creşte atât vânzările, cât şi numărul de abonaţi, traficul de Internet şi rata de penetrare a serviciilor respective. Trendul ascendent de dezvoltare a acestei pieţe este determinat de sporirea influenţei Internet-ului asupra activităţii cotidiene a cetăţenilor, de creşterea cererii pentru noile servicii electronice lansate în ţara noastră, dar şi de intensificarea concurenţei între furnizorii acestor servicii”, a estimat Grigore Varaniţa.

Potrivit sursei citate, în anul 2013, volumul total al vânzărilor pe piaţa de comunicaţii electronice a crescut, faţă de anul 2012, cu 5,7% şi a însumat 6 mld. 642,6 mil. lei. Mai bine de jumătate (52% – circa 3,5 mld. lei) din totalul vânzărilor au provenit din vânzarea serviciilor de telefonie mobilă, deşi piaţa respectivă a înregistrat, în comparaţie cu anul 2012, o creştere neânsemnată de 0,2%. Ponderea veniturilor din serviciile de telefonie fixă, în structura volumului total de vânzări, s-a cifrat la 16,8% (1 mld.114,7 mil. lei), din serviciile de acces la Internet fix şi transmisiuni date – 13,25% (880,1 mil. lei), din serviciile de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale – 5,31% (352,8 mil. lei), din serviciile de acces dedicat la Internet mobil – 3,91% (259,7 mil. lei) şi din veniturile din alte activităţi în domeniul comunicaţiilor electronice – 8,19% (544 mil. lei).

Conform estimărilor ANRCETI, în anul 2014, cifra de afaceri în sectorul de comunicaţii electronice va creşte cu circa 2% şi va ajunge la 6,7 - 6,8 mld. lei. Această creştere va fi determinată, în temei, de majorarea veniturilor obţinute din vânzarea serviciilor de acces la Internet fix şi mobil (cu circa 15-20%) şi a serviciilor de difuzare şi retransmisie a programelor audiovizuale (cu circa 10%). Specialiştii ANRCETI consideră că volumul vânzărilor pe piaţa de telefonie mobilă se va menţine la nivelul anului 2013, iar vânzările pe piaţa de telefonie fixă vor continua să scadă (cu circa 4%).

Directorul ANRCETI a precizat că dinamica negativă a pieţei de telefonie fixă se înscrie în trendul global de stagnare a acestui tip de telefonie, trend cauzat de utilizarea de către abonaţii serviciului de telefonie fixă a altor servicii mai comode şi mai ieftine, precum ar fi telefonia mobilă, aplicaţiile Skype, WhatsApp, Viber, etc. În context, Grigore Varaniţa a mai spus că încetinirea ritmului de creştere a veniturilor pe piaţa de telefonie mobilă, care se atestă în ultimii ani, este cauzată, pe de o parte, de intrarea acestei pieţe în faza de maturizare şi saturare şi, pe de altă parte, de utilizarea tot mai frecventă de către clienţi a serviciului voce prin dispozitive alternative (calculator, smartphone).

Album Foto

14 aprilie 2014

Ultima actualizare: 14/04/2014