Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Aprilie, 2024

ANRCETI a eliminat încă o barieră în calea dezvoltării noilor servicii de comunicaţii electronice

Utilizatorii finali din toate reţelele publice de comunicaţii electronice vor avea acces la serviciile publice furnizate prin intermediul codurilor de acces 1600 – 1639, iar operatorii alternativi conectaţi sau care se vor conecta la reţeaua SA "MOLDTELECOM” nu vor mai achita tariful pentru deficitul de acces. Aceste clauze se conţin în hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) privind reglementarea accesului la serviciile publice de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul codurilor de acces 1600-1639. Decizia a fost supusă procedurii de consultare publică, avizată pozitiv de grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător şi a intrat în vigoare astăzi, 14 aprilie, o data cu publicarea în Monitorul Oficial.

Codurile de acces din şirul 1600-1639 sunt atribuite furnizorilor de către Agenţie pentru prestarea serviciilor de IP-telefonie. În anul 2001, Agenţia a adoptat, în temeiul unei hotărâri a Guvernului, o decizie privind reglementarea serviciilor de IP-telefonie şi aprobarea tarifului pentru deficitul de acces. În anii 2001 – 2004 mărimea tarifului pentru un minut de convorbiri telefonice internaţionale prin IP-telefonie a variat între 2,48 şi 0,50 lei. Începând cu 2005 se aplică un tarif de 0,39 lei. Prin achitarea acestui tarif operatorii serviciilor de IP-telefonie, conectaţi la reţeaua SA "MOLDTELECOM”, participau la subvenţionarea deficitului de venit necesar pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a infrastructurii locale a acestei întreprinderi, deficit cauzat de aplicarea unor tarife sub nivelul costurilor la telefonia fixă locală.

În urma analizei situaţiei de pe piaţă Agenţia a constatat că accesul la serviciile furnizate prin codurile de acces 1600-1639 este limitat şi restricţionat, iar tariful pentru deficitul de acces a devenit o barieră concurenţială pentru noii furnizori. Aceştia nu pot concura cu furnizorul istoric din cauza existenţei unei reglementări neproporţionate, fapt care îi determină să părăsească piaţa. Luând în considerare situaţia creată, precum şi tendinţa de diminuare a tarifelor la apelurile internaţionale pentru utilizatorii finali care influenţează direct mărimea tarifului pentru deficitul de acces, Agenţia a decis eliminarea acestui tarif şi stabilirea unor reguli noi de interconectare a serviciilor furnizate prin intermediul codurilor de acces 1600-1639 în beneficiul utilizatorilor acestor servicii.

Hotărârea Agenţiei obligă furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice să încheie, la cererea altui furnizor, un acord de interconectare cu acesta sau să modifice acordul semnat anterior în vederea furnizării serviciilor destinate utilizatorilor finali prin intermediul codurilor de acces 1600-1639. Acordul va prevedea obligaţia primului furnizor de a asigura accesul utilizatorilor proprii, cu excepţia celor a serviciilor roaming, la codurile de acces ale celui de-al doilea furnizor, cu respectarea prevederilor hotărârii date.

Hotărârea stabileşte obligaţiile furnizorilor interconectaţi privind transportul şi transferul apelurilor spre codurile de acces 1600-1639, utilizarea sistemelor de semnalizare, metodele de taxare a apelurilor şi de efectuare a plăţilor de către furnizori pentru servicii prestate. Agenţia obligă furnizorii interconectaţi să opereze modificările corespunzătoare în acordurile de interconectare încheiate anterior în termen ce nu va depăşi 30 de zile din data intrării în vigoare a hotărârii susmenţionate.

14 aprilie 2010

Ultima actualizare: 14/04/2010