Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

Consultare repetată a proiectului privind impunerea obligaţiilor speciale SA „Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe două pieţe relevante

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică repetată, proiectul hotărârii Consiliului de Administraţie cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive Societăţii pe Acţiuni “Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix (piaţa 4) şi pe piaţa accesului cu ridicata în bandă largă (piaţa 5). Data limită de prezentare a recomandărilor asupra documentului este 7 februarie 2011.

Proiectul a fost elaborat în temeiul Legii comunicaţiilor electronice, luându-se în considerare hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.29 şi 30 din 28.09.2010 cu privire la desemnarea SA „Moldtelecom” cu putere semnificativă pe piaţa accesului cu ridicata în bandă largă şi, respectiv, pe piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix. Analizele detaliate efectuate de Agenţie au arătat că SA „Moldtelecom” deţine pe prima piaţă o cotă de circa 95%, iar pe a doua – de peste 98%.

Prima consultare publică a proiectului nominalizat s-a desfăşurat în perioada 26 august – 24 septembrie 2010. Agenţia a operat o serie de modificări şi completări la proiect, după care a decis să procedeze la consultarea publică repetată a acestui document.

Proiectul stabileşte pentru SA “Moldtelecom” obligaţii speciale preventive atât pentru piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix, cât pentru piaţa accesului cu ridicata în bandă largă. Potrivit proiectului, SA “Moldtelecom” va avea următoarele obligaţii: 1) de asigurare a accesului la elemente specifice ale reţelei, la infrastructura asociată şi de utilizare a acestora; 2) de asigurare a transparenţei, inclusiv de publicare a ofertei de referinţă pentru acces; 3) de neadmitere a discriminării furnizorilor care solicită achiziţionarea serviciilor de acces; 4) de fundamentare a preţurilor la serviciile de acces în funcţie de costuri; 5) de evidenţă contabilă separată.

Expunerea de motive care însoţeşte proiectul descrie în mod detaliat obligaţiile propuse pentru SA “Moldtelecom”, circumstanţele care au determinat Agenţia să ia asemenea decizie, raţionamentele privind proporţionalitatea obligaţiilor, precum şi estimarea impactului acestor obligaţii asupra celor două pieţe relevante.

Persoanele interesate pot expedia comentariile şi propunerile sale asupra proiectului în scris la adresa poştală: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, fax: (0 22) 222-885 şi la adresa electronică: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-337.

14 ianuarie 2011

Ultima actualizare: 14/01/2011