Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

Consultarea publică a proiectelor privind desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe două pieţe relevante

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectele analizelor detaliate a pieţelor de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă şi în reţelele individuale de telefonie mobilă, precum şi proiectele de hotărâre ale Consiliului de Administraţie privind desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe prima şi a doua piaţă. Consultarea se va desfăşura până la 1 noiembrie curent, aceasta fiind şi data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentelor date.

Proiectele au fost elaborate în temeiul art. 9 alin.(1) lit. m) şi l) din Legea comunicaţiilor electronice, Regulamentului privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe şi hotărârilor Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.20 şi nr.21 din 15.07.2010 privind identificarea pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă şi, respectiv, a pieţei de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă.

Analiza detaliată a celor 17 pieţe de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă a arătat că furnizorii care deţin aceste reţele au putere semnificativă pe pieţele date. Nota informativă precizează că puterea S.A.”Moldtelecom” de a influenţa pieţele cu amănuntul este substanţial mai mare decât a celorlalţi furnizori de telefonie fixă, ceea ce comportă riscuri mai mari pentru mediul concurenţial.

O situaţie similară a fost constatată şi în Analiza detaliată a celor trei pieţe de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă. Ea a demonstrat că deţinătorii acestor reţele au putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor în reţelele date. În Nota informativă se mai arată că puterea de influenţă a furnizorilor asupra pieţelor cu amănuntul date este diferită.

În proiectele analizelor de piaţă se propune luarea de către Consiliul de Administraţie al ANRCETI a deciziilor de desemnare a furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele susmenţionate. Analizele conţin şi propuneri privind remediile necesare pentru prevenirea abuzurilor de putere semnificativă pe piaţă.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: (0 22) 222 885 şi/sau la adresa de e-mail:office@anrceti.md.

13 octombrie 2010

Ultima actualizare: 13/10/2010