Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Februarie, 2019

Numărul persoanelor care apelează la ajutorul ANRCETI continuă să crească

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

În prima jumătate a anului curent, numărul petițiilor examinate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a crescut, față de aceiași perioadă a anului 2017, cu 26,8% și a însumat 156, iar numărul solicitărilor de consultații de ordin tehnic, juridic și economic în domeniile din competența ANRCETI a sporit cu 34% și a totalizat 225, arată raportul privind adresările şi petiţiile parvenite la ANRCETI în primul semestru al anului 2018. Per total, în perioada respectivă, au fost examinate 1137 de documente și adresări parvenite la ANRCETI.

Referitor la domeniul de interes al petiționarilor, raportul arată că majoritatea absolută dintre ei (93 petiții) au abordat probleme legate de furnizarea serviciilor de comunicații electronice, o bună parte (50 petiții) – de oferirea accesului pe proprietăți și o parte mai mică (13 petiții) - de furnizarea serviciilor poștale.

Analiza aspectelor reclamate de petiționari arată că în cele mai multe cazuri aceștia au formulat pretenții față de clauzele ce se conțin în contractele privind accesul pe proprietăți (50 petiții), de acțiunile abuzive de încălcare a legislației în domeniul comunicațiilor electronice (39 petiții), de calitatea joasă a serviciilor de comunicații electronice (25 petiții), de datele înscrise în facturile pentru consumul serviciilor de comunicații electronice (20 petiții). Cele mai multe petiții au vizat activitatea SA „Moldtelecom” (59 petiţii), ÎS „Poșta Moldovei” (11 petiţii), SA „Orange Moldova” și SA „Moldcell” (câte 6 petiţii fiecare).

În raport se mai arată că fiecare caz semnalat de petiționari a fost investigat din oficiu. Toate petițiile întemeiate au fost rezolvate în favoarea consumatorilor, în celelalte cazuri specialiștii ANRCETI le-au propus petiționarilor soluţii de alternativă pentru problemele semnalate, soluții care i-au ajutat să rezolve aceste probleme.

ANRCETI întocmește rapoarte privind adresările şi petiţiile examinate de ea începând cu anul 2001. Datele despre situația la acest capitol se regăsesc în rapoartele anuale de activitate ale ANRCETI care sunt publicate pe pagina sa web oficială.

13 iulie 2018

Informaţie prezentată de: ANRCETI
Ultima actualizare: 13/07/2018