Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Mai, 2024

Un expert din Austria va efectua o vizită de lucru la ANRCETI

În perioada 14 - 16 iulie curent, Dieter Staudacher, expert al autorităţii de reglementare din Austria, va efectua o vizită de lucru la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) pentru a prezenta şi discuta proiectul de modificare al Legii comunicaţiilor electronice. Documentul a fost elaborat în cadrul proiectului de asistenţă tehnică „Dezvoltarea reglementării comunicaţiilor” oferit ANRCETI de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Proiectul de modificare şi completare al legii susmenţionate a fost elaborat în scopul aducerii acesteia în concordanţă cu amendamentele la directivele Uniunii Europene (UE) în domeniul comunicaţiilor electronice operate în anul 2009. În cursul vizitei sale la Chişinău expertul va discuta cu responsabili ai Agenţiei toate amendamentele propuse. Părţile vor examina, de asemenea, necesitatea modificării altor acte legislative care vizează domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. În finalul vizitei Dieter Staudacher va avea o întrevedere cu factori de decizie ai Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor.

Legea comunicaţiilor electronice a fost elaborată în baza directivelor UE din anul 2002 şi adoptată în noiembrie 2007. Ea a intrat în vigoare în martie 2008 şi a înlocuit Legea telecomunicaţiilor, adoptată în anul 1995.

Proiectul de asistenţă tehnică „Dezvoltarea reglementării comunicaţiilor” se desfăşoară în perioada octombrie 2009 - octombrie 2011. Scopul acestuia este de a acorda Agenţiei asistenţă în procesul de implementare a Legii comunicaţiilor electronice şi de ajustare a practicilor naţionale de reglementare în domeniu la normele şi standardele UE. Următoarea etapă a programului de asistenţă se va desfăşura în prima jumătate a lunii august curent.

„Dezvoltarea reglementării comunicaţiilor” este al doilea proiect de asistenţă tehnică de care beneficiază autoritatea de reglementare a comunicaţiilor electronice din R. Moldova. Primul proiect i-a fost oferit la etapa de constituire, în anii 2000 – 2002, de către Agenţia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

13 iulie 2010

Ultima actualizare: 13/07/2010