Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

05 Februarie, 2023

ANRCETI a încheiat un acord de cooperare cu autoritatea pentru reglementarea comunicaţiilor din Bulgaria

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) din R. Moldova şi Comisia pentru Reglementare în Comunicaţii (CRC) din Bulgaria au încheiat un nou memorandum de înţelegere privind facilitarea cooperării şi a schimbului de informaţii în domeniul reglementării comunicaţiilor electronice. Documentul a fost semnat ieri, 12 martie, la Chişinău, de directorul ANRCETI, Grigore Varaniţa, şi preşedintele CRC, Veselin Bozhkov (Веселин Божков). Semnarea memorandumului a avut loc în cadrul unei vizite de lucru a delegaţiei CRC în frunte cu preşedintele acesteia la ANRCETI.

Părţile au convenit să încheie un nou acord de cooperare pe motiv că primul acord semnat în anul 2006 nu corespunde cerinţelor actuale şi obiectivelor pe care le urmăresc în prezent cele două autorităţi de reglementare. Obiectivul principal al noului memorandum constă în stabilirea unui parteneriat durabil de cooperare în materie de reglementare şi supraveghere a activităţilor desfăşurate în domeniu comunicaţiilor electronice, în conformitate cu legislaţia naţională a celor două state şi legislaţia Uniunii Europene.

Documentul stabileşte domeniile şi instrumentele de cooperare între părţi, printre care consemnăm organizarea consultărilor bilaterale, a atelierelor de lucru, seminarelor şi conferinţelor, schimburilor de experienţă, de informaţii şi documente cu caracter profesional. El prevede că cele două părţi se vor reuni periodic pentru a revizui progresele înregistrate şi a stabili noi modalităţi de consolidare a cooperării între ele.

După ceremonia de semnare a memorandumului, directorul ANRCETI, Grigore Varaniţa, şi-a exprimat încrederea că acest document va da un nou impuls relaţiilor de cooperare bilaterale care vor avea efecte benefice pentru ambele autorităţi de reglementare. El a menţionat că ANRCETI este interesată de experienţa colegilor săi din Bulgaria în materie de ajustare a cadrului naţional de reglementare la standardele UE şi de punere în aplicare a acestora, de reglementare a utilizării resurselor spectrului de frecvenţe radio, a tarifelor şi sistemelor de contabilitate a costurilor, de implementare a serviciului universal.

La rândul său, Veselin Bozhkov a declarat că partea bulgară este disponibilă să ofere asistenţă colegilor săi din R. Moldova la procesul de rezolvare a problemelor nominalizate şi de implementare a celor mai bune practici europene de reglementare a comunicaţiilor electronice.

În aceeaşi zi, oaspeţii din Bulgaria au avut o întrevedere cu membrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI şi o întâlnire cu şefii subdiviziunilor instituţiei respective, la care au fost discutate aspecte cu privire la priorităţile cooperării între părţi şi instrumentele de materializare a obiectivelor stabilite în memorandum în primul an de derulare a acestuia.

Conform agendei, în prima jumătate a zilei de astăzi, delegaţia autorităţii de reglementare din Bulgaria are o întrevedere cu persoane de răspundere din cadrul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.

Comisia pentru Reglementare în Comunicaţii (CRC) a fost înfiinţată în anul 1999. Ea este o autoritate independentă care reglementează şi supraveghează activităţile în domeniul comunicaţiilor electronice şi poştei, gestionează şi reglementează utilizarea spectrului de frecvenţe radio cu destinaţie civilă din Bulgaria. CRC este membru al Grupului Reglementatorilor Independenţi (IRG) şi membru al Grupului Reglementatorilor Europeni pentru Comunicaţii Electronice (BEREC). CRC întreţine relaţii de cooperare cu autorităţile de reglementare de profil din 12 ţări, inclusiv cu cea din R. Moldova.

Album Foto

13 martie 2014

Ultima actualizare: 13/03/2014