Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

ANRCETI a desemnat furnizorii cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor în reţelele individuale de telefonie fixă şi mobilă

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a aprobat ieri, 12 februarie, în şedinţă publică, hotărârile privind identificarea pieţelor de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă (Piaţa 3), în reţelele individuale de telefonie mobilă (Piaţa 7) şi desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe aceste pieţe. Hotărârile Consiliului au intrat în vigoare la data aprobării şi vor fi publicate în Monitorul Oficial.

Aceste hotărâri au fost luate în urma demarării de către ANRCETI a ciclului doi de analize a pieţelor relevante, inclusiv a pieţelor 3 şi 7. Documentele date au fost elaborate în temeiul art. 53 alin. (1) din Legea comunicaţiilor electronice care prevede că ANRCETI efectuează analiza pieţelor relevante cel puţin o dată la 2 ani, în scopul constatării existenţei concurenţei efective pe aceste pieţe, şi revizuieşte măsurile de reglementare preventivă în vederea impunerii, menţinerii, modificării sau retragerii acestora furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă.

Proiectele acestor hotărâri şi analiza pieţelor 3 şi 7 au fost supuse consultării publice pe pagina de Internet a ANRCETI în perioada 7 – 28 decembrie 2012. Testul celor trei criterii ale analizei a arătat că pieţele 3 şi 7 sunt susceptibile reglementării preventive. Totodată, autorii analizei de piaţă au tras concluzia că toţi furnizorii de reţele de telefonie fixă şi mobilă deţin putere semnificativă pe piaţa 3 şi, respectiv, piaţa 7.

Prin hotărârile sale ANRCETI a desemnat 30 de furnizori de reţele fixe (SA “Moldtelecom”, SA “Orange Moldova”, SRL “Arax Impex”, SA “Riscom” ş. a.) ca având putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă şi 3 furnizori de reţele de telefonie mobilă (SA “Ornage Moldova”, SA “Moldcell”, SA “Moldtelecom”) drept furnizori cu putere semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie mobilă. Ulterior, ANRCETI va elabora şi supune consultării publice proiectele de hotărâri privind obligaţiile speciale preventive impuse furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele 3 şi 7.

În cadrul primului cicIu al analizei pieţelor 3 şi 7, acestea au fost identificate drept susceptibile reglementării preventive prin hotărârile Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 21 şi 20 din 15.07.2010, după care prin hotărârile nr. 3756 din 18.11.2010, ANRCETI a desemnat furnizorii cu putere semnificativă pe pieţele menţionate, iar prin Hotărârile nr. 6079 din 23.12.2010, a impus acestor furnizori obligaţii speciale preventive.

ANRCETI a remis hotărârile aprobate ieri Consiliului Concurenţei (CC) şi furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele susmenţionate. Potrivit Legii comunicaţiilor electronice, CC urmează să includă, în termen de 10 zile, furnizorii cu putere semnificativă pe cele două pieţe în Lista agenţilor economici care au poziţie dominantă pe pieţele relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi să publice această listă în Monitorul Oficial. La expirarea acestui termen, ANRCETI este în drept să adopte hotărâri de impunere a obligaţiilor speciale preventive furnizorilor desemnaţi ca având putere semnificativă pe cele două pieţe relevante.

13 februarie 2013

Ultima actualizare: 13/02/2013