Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

22 Aprilie, 2024

În Registrul public al furnizorilor de comunicaţii electronice au fost înscrişi încă 59 de întreprinzători care doresc să activeze în acest sector

În decursul anului 2013, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a înscris în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice încă 59 de întreprinzători care au obţinut, în baza regimului de autorizare generală, dreptul de activa în acest sector. Numărul întreprinzătorilor înscrişi în Registrul public a crescut, faţă de nivelul anului 2012, cu 2,6% şi a atins, la 31.12.2013, cifra de 512.

În 2013 s-au împlinit cinci ani de când ANRCETI aplică, în temeiul Legii comunicaţiilor electronice, regimul de autorizare generală a activităţilor în domeniul comunicaţiilor electronice. Noua procedură a înlocuit fostul sistem de licenţiere a activităţilor în domeniul telecomunicaţiilor în septembrie 2008.

Regimul de autorizare generală se rezumă la faptul că persoana fizică sau juridică care intenţionează să furnizeze reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice depune la ANRCETI o notificare, după care îşi poate începe activitatea. ANRCETI, în cel mult 7 zile de la notificarea începerii activităţii, eliberează solicitantului o declaraţie informativă tip ce confirmă depunerea notificării şi înscrierea acestuia în Registrul public al furnizorilor, precum şi condiţiile autorizării generale, care stabileşte drepturile şi obligaţiile furnizorului. Spre deosebire de fostul regim de licenţiere a activităţilor în domeniul telecomunicaţiilor, procedura de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice este gratuită, iar dreptul de a furniza reţele şi servicii se acordă pe un termen nelimitat.

Din totalul de 512 furnizori înscrişi în Registrul public, 229 (44,7%) sunt furnizori noi intraţi pe piaţa de comunicaţii electronice, iar 283 (55,3%) - furnizori care au activat anterior pe această piaţă în baza licenţelor obţinute, până în 2008, în condiţiile Legii telecomunicaţiilor, în vigoare la momentul respectiv, şi care ulterior au recăpătat dreptul de a activa pe piaţă în baza noului regim de autorizare generală. Majoritatea absolută a furnizorilor deţin dreptul de a furniza atât reţele, cât şi servicii publice de comunicaţii electronice. Cele mai solicitate genuri de activitate sunt reţelele şi serviciile de acces la Internet, de retransmisie a programelor audiovizuale şi transmisiuni de date.

În cei cinci ani de aplicare a regimului de autorizare generală a activităţilor în domeniul comunicaţiilor electronice, 133 de furnizori au fost radiaţi, în baza cererilor depuse, din Registrul public al furnizorilor pe motiv că nu desfăşurau activităţi în acest domeniu.

13 ianuarie 2014

Ultima actualizare: 13/01/2014