Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Mai, 2024

Selectarea unei companii de audit pentru efectuarea auditului financiar al executării bugetului ANRCETI pentru 2010

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) anunţă selectarea unei companii în vederea efectuării auditului financiar al executării bugetului ANRCETI pentru anul 2010. Pretendenţii pot prezenta ofertele la ANRCETI, în termen de până la 25 ianuarie curent.

Agenţia va da preferinţă companiilor care au experienţă în domeniul auditului financiar al instituţiilor publice. Ea va pune la dispoziţie companiei selectate documentele şi informaţiile necesare efectuării auditului la 1 februarie 2011, iar compania urmează să prezinte Raportul de audit până la data de 25 februarie 2011. Agenţia ţine evidenţa contabilă în baza instrucţiunii „Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”, aprobată prin ordinul Ministrului Finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010.

ANRCETI este o autoritate publică centrală de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei, creată în temeiul Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2008. Ea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi are statut de persoană juridică cu buget autonom.

Conform Legii comunicaţiilor electronice, bugetul Agenţiei se aprobă de către Consiliul său de Administraţie în limita necesităţii asigurării unei activităţi conforme şi a independenţei financiare a acesteia. Executarea bugetului anual al ANRCETI este verificată printr-un audit independent, al cărui raport se prezintă ulterior Guvernului.

Companiile de audit pot expedia ofertele lor la adresa Agenţiei prin fax 222-885 sau e-mail: office@anrceti.md. Ele pot solicita informaţii suplimentare de la dna Liubovi Balîc, contabil şef al ANRCETI. Telefon de contact: 251-332.

13 ianuarie 2011

Ultima actualizare: 13/01/2011