Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Aprilie, 2024

Numărul companiilor autorizate să desfăşoare activităţi pe piaţa de comunicaţii electronice s-a ridicat la 445

În nouă luni ale anului curent, încă 92 de solicitanţi au primit de la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) dreptul de a activa pe piaţa de comunicaţii electronice, fiind înscrişi în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii. Către 1 octombrie 2011, numărul furnizorilor înscrişi în acest registru s-a ridicat la 445.

Majoritatea absolută a furnizorilor (374) au ales să furnizeze servicii publice de comunicaţii electronice. Pe primele trei locuri în topul preferinţelor acestora se află prestarea serviciilor de programe audiovizuale (158), a serviciilor de acces la Internet (150) şi transmisiuni de date (118). Cele mai solicitate reţele au fost reţelele terestre cu acces la puncte fixe (305).

În aceeaşi perioadă, Agenţia a autorizat, în baza notificărilor respective, două companii (SA „Orange Moldova” şi „Starnet” SRL) să desfăşoare activităţi de operare a reţelelor sale de comunicaţii electronice construite anterior la frontiera de stat a Republicii Moldova. SA „Orange Moldova” a început operarea reţelelor sale radio celulare instalate în trei localităţi din raioanele Vulcăneşti, Leova şi Hânceşti, iar „Starnet” SRL – reţeaua sa publică fixă din oraşul Ungheni. Totodată, SA „Orange Moldova” a fost autorizată să desfăşoare activităţi de instalare a reţelelor sale în încă 9 localităţi din raioanele aflate în zona frontierei de stat a Republicii Moldova cu România.

În perioada de raport, Agenţia, la cerere, a radiat 16 furnizori din Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi a retras 47 de licenţe pentru genuri de activitate în domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii, obţinute, până în anul 2008, în condiţiile Legii telecomunicaţiilor, în legătură cu solicitarea titularilor acestora de a fi autorizaţi în condiţiile regimului de autorizare generală. În prezent, încă 311 agenţi economici deţin licenţe pentru genuri de activitate prevăzute de Legea telecomunicaţiilor. La expirarea termenului licenţelor, aceştia urmează să se conformeze regimului de autorizare generală stabilit de noua Lege a comunicaţiilor electronice.

Regimul de autorizare generală se aplică în R. Moldova din septembrie 2008, în conformitate cu directiva respectivă a Uniunii Europene. Acest regim se rezumă la faptul că persoana fizică sau juridică care intenţionează să furnizeze reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice depune la ANRCETI o notificare, în urma depunerii căreia îşi poate începe activitatea. Agenţia, în cel mult 7 zile de la notificarea începerii activităţii, eliberează solicitantului o declaraţie informativă tip, ce confirmă depunerea notificării, înscrierea acestuia în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii, cât şi condiţiile autorizării generale, care detaliază drepturile şi obligaţiile furnizorului de reţele şi servicii. Procedura de autorizare generală este gratuită. Dreptul de a furniza reţele şi servicii se acordă pe un termen nelimitat.

12 octombrie 2011

Ultima actualizare: 12/10/2011