Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Aprilie, 2024

ANRCETI anunţă consultarea repetată a patru proiecte de hotărâri ale Сonsiliului său de administraţie

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) anunţă consultarea repetată a proiectelor de hotărâri ale Consiliului său de Administraţie cu privire la impunerea obligaţiilor speciale preventive societăţilor pe acţiuni “Orange Moldova”, „Moldcell”, „Moldtelecom” în legătură cu puterea semnificativă a acestor companii pe piaţa accesului la reţelele proprii de telefonie mobilă în vederea terminării apelurilor, precum şi societăţii „Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe piaţa serviciilor de telefonie fixă locală, interurbană şi internaţională prestate pe teritoriul R. Moldova. Data limită de prezentare a recomandărilor asupra proiectelor este 6 august 2010.

Primele trei proiecte au fost supuse consultărilor publice în perioada 10 - 29 martie, iar cel de-al patrulea proiect: în intervalul 13 martie - 1 aprilie. În urma analizei recomandărilor făcute pe marginea proiectelor de către participanţii la consultările publice şi de experţii din cadrul proiectului de asistenta tehnică oferit Agenţiei de către BERD, proiectele au fost modificate şi completate cu prevederi noi. Una dintre acestea este impunerea obligaţiei de a reduce treptat tarifele pentru terminarea apelurilor până la nivelul costurilor, determinate în baza unei cercetări Benchmarking pentru ratele de terminare a apelurilor în reţelele fixe şi mobile. Cercetarea a fost efectuată de către experţii BERD. Comentariile pe marginea fiecărui proiect de hotărâre se conţin în sintezele recomandărilor, sinteze care sunt anexate la proiectele corespunzătoare.

Proiectele au fost elaborate în conformitate cu prevederile Legii comunicaţiilor electronice, în baza hotărârilor Consiliului Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei (ANPC) nr.DCC-15 şi nr.DCC-60 din 29.08.2007 prin care a fost stabilită situaţia dominantă a societăţilor pe acţiuni “Orange Moldova”, “Moldcell” şi “Moldtelecom” pe piaţa accesului la reţelele proprii de telefonie mobilă în vederea terminării apelurilor, precum şi a hotărârii ANPC nr.DCF-7 din 26.07.2007 prin care a fost stabilită situaţia dominantă a SA “Moldtelecom” pe piaţa serviciilor de telefonie fixă locală, interurbană şi internaţională prestate pe teritoriul R. Moldova. Agenţia a luat în considerare şi hotărârea ANPC DCC-40 din 16.07.2009, prin care a fost dată interpretarea sensului hotărârilor susmenţionate.

Potrivit proiectelor de hotărâri, societăţile pe acţiuni “Orange Moldova”, “Moldcell” şi “Moldtelecom” se consideră furnizori cu putere semnificativă pe piaţa accesului la reţelele proprii de telefonie mobilă în vederea terminării apelurilor, iar SA “Moldtelecom” – şi pe piaţa serviciilor de telefonie fixă locală, interurbană şi internaţională prestate pe teritoriul R. Moldova. Pentru ca această putere să nu poată fi aplicată în detrimentul competiţiei, Agenţia va impune, prin hotărârile menţionate, societăţilor pe acţiuni “Orange Moldova”, “Moldcell” şi “Moldtelecom” o serie de obligaţii preventive care sunt descrise în nota informativă.

Totodată, Agenţia informează că va continua efectuarea analizei pieţelor nominalizate şi va aplica, în baza concluziilor făcute, remediile prevăzute de legislaţie pentru stimularea concurenţei pe pieţele identificate.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra celor patru proiecte supuse consultării publice repetate la adresa electronică: vladimir.vozian@anrceti.md. Telefon de contact: 251-337.

12 iulie 2010

Ultima actualizare: 12/07/2010