Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

ANRCETI a emis o nouă prescripţie în adresa S.C. „Starnet” S.R.L.

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a emis marţi, 10 decembrie, o prescripţie prin care a atenționat S.C. „Starnet” S.R.L. asupra nerespectării prevederilor Legii comunicaţiilor electronice, manifestate prin neprezentarea informaţiei solicitate de ANRCETI la nivelul de detaliere stabilit de autoritatea de reglementare.

Drept consecință a încălcării menționate, ANRCETI a fost privată de posibilitatea efectuării unui control tematic inopinat, axat pe verificarea respectării de către furnizorul în cauză a cerinţelor actelor legislative şi de reglementare din domeniul comunicaţiilor electronice, cu referință la furnizarea serviciilor de difuzare/retransmisie a programelor audiovizuale prin reţele de comunicaţii electronice.

Pentru exercitarea atribuțiilor sale stabilite prin lege, ANRCETI a cerut, în aceiași prescripție, ca S.C. „Starnet” S.R.L. să se conformeze normei legale și să prezinte, până la 13.12.2013, informația deplină, conform tematicii de control.

Aceasta este a doua prescripţie emisă anul curent de ANRCETI în adresa S.C. „Starnet” S.R.L. Prima prescripţie a fost emisă după un control inopinat, desfăşurat la începutul lunii septembrie 2013, în cadrul căruia ANRCETI a constatat furnizarea de către S.C. „Starnet” S.R.L. a serviciilor de telefonie cu utilizarea numerelor geografice din şirul ,,2” în afara ariei pentru care au fost atribuite şi la puncte nomade din/spre reţeaua Internet, prin protocolul de semnalizare SIP. Acest fapt constituie o încălcare a cerinţelor stabilite în p.7 din Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.58 din 21.12.2010.

Prescripţia constituie o dispoziţie executorie. Neexecutarea de către furnizori a prescripţiilor emise de ANRCETI atrage după sine sancţionarea acestora în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

11 decembrie 2013

Ultima actualizare: 11/12/2013