Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Februarie, 2024

Consultarea proiectelor privind analiza pieţei accesului utilizatorilor finali la un post fix din reţeaua publică de telefonie, identificarea pieţei date şi desemnarea SA „Moldtelecom” drept furnizor cu putere semnificativă pe această piaţă

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a publicat pe pagina sa de Internet spre consultare publică analiza pieţei accesului utilizatorilor finali, persoane fizice şi juridice, la un post fix din reţeaua publică de telefonie (piaţa nr. 1) şi proiectul de hotărâre al Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind identificarea pieţei date şi desemnarea SA „Moldtelecom” drept furnizor cu putere semnificativă pe această piaţă. Consultarea se va desfăşura până la 26 septembrie 2013, aceasta fiind data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentelor date.

Proiectele au fost elaborate în cadrul ciclului doi al analizei pieţelor relevante efectuată conform art. 53 alin. (1) din Legea comunicaţiilor electronice care stabileşte că ANRCETI efectuează această lucrare, cel puţin o dată la 2 ani, în scopul constatării existenţei concurenţei efective pe pieţele date şi revizuieşte măsurile de reglementare preventivă în vederea menţinerii, modificării sau retragerii unor obligaţii impuse anterior furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe aceste pieţe.

Potrivit notei informative, Consiliul de Administraţie al ANRCETI, în cadrul primului ciclu al analizei de piaţă, prin Hotărârea sa nr.11 din 26.05.2011 a identificat piaţa nr.1 drept susceptibilă reglementării preventive şi a desemnat SA „Moldtelecom” drept furnizor cu putere semnificativă pe această piaţă. Ulterior, prin Hotărârea nr.12 din 25.05.2012, Consiliul de Administraţie al ANRCETI a impus acestui furnizor obligaţii speciale preventive.

În urma analizei repetate a pieţei nr.1 specialiştii ANRCETI au tras concluzia că piaţa dată rămâne a fi susceptibilă reglementării preventive, iar SA „Moldtelecom” continuă să deţină putere semnificativă pe această piaţă. Piaţa nr.1 cuprinde serviciile de acces la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie furnizate prin intermediul liniilor analogice PSTN, liniilor de tip ISDN PRI şi BRI, VoIP de bandă largă, precum şi serviciile de acces la posturi fixe furnizate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice mobile terestre (CDMA fix).

Pornind de la faptul că, în ultimii doi ani, situaţia concurenţială pe piaţa nr.1 nu s-a schimbat în mod semnificativ, autorii analizei de piaţă propun menţinerea obligaţiilor speciale preventive impuse anterior SA „Moldtelecom”.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022-251-312, 022-251-337.

11 septembrie 2013

Ultima actualizare: 11/09/2013