Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

28 Ianuarie, 2023

Consultarea publică a primelor proiecte privind desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe două pieţe relevante

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI – www.anrceti.md) expune pe pagina sa de Internet, pentru consultare publică, proiectele de hotărâri ale Consiliului de Administraţie privind desemnarea SA „Moldtelecom” în calitate de furnizor cu putere semnificativă pe două pieţe relevante: piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix şi piaţa accesului cu ridicata în bandă largă. Consultarea se va desfăşura până la 6 septembrie 2010, aceasta fiind şi data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentului.

Proiectele au fost elaborate în temeiul art. 9 alin.(1) lit. a) şi m) din Legea comunicaţiilor electronice, Regulamentului privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe şi hotărârilor Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.09 şi nr.10 din 18.03.2010 privind identificarea pieţei accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix şi identificarea pieţei accesului cu ridicata în bandă largă.

Proiectele se bazează pe analizele detaliate ale pieţelor de acces cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix şi de acces cu ridicata în bandă largă, analize efectuate de către specialiştii ANRCETI cu suportul consultanţilor din cadrul proiectului de asistenta tehnică oferit Agenţiei de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Analizele au demonstrat că SA „Moldtelecom” are putere semnificativă atât pe piaţa accesului cu ridicata la infrastructura de reţea la un punct fix, cât şi pe piaţa accesului cu ridicata în bandă largă. În baza acestor analize, Agenţia a determinat puterea semnificativă a SA „Moldtelecom” pe ambele pieţe.

Potrivit notei informative, Agenţia va propune, în viitorul apropiat, pentru consultare publică şi proiectul de hotărâre al Consiliului de Administraţie privind impunerea obligaţiilor speciale preventive SA „Moldtelecom” în scopul remedierii problemelor concurenţiale existente pe pieţele analizate.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice pe adresa: office@anrceti.md. Telefon de contact: 251-337.

11 august 2010

Ultima actualizare: 11/08/2010