Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

01 Aprilie, 2023

SA „Moldtelecom” obligată să modifice Oferta sa de referinţă pentru interconectare

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a obligat SA „Moldtelecom” să modifice şi să completeze Oferta sa de referinţă pentru interconectare, inclusiv Acordul-tip pentru interconectare, să le prezinte ANRCETI şi să le publice pe pagina sa de Internet. Obligaţia dată se conţine în hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind impunerea modificărilor la Oferta de referinţă pentru interconectare a SA „Moldtelecom”, care a fost publicată în Monitorul Oficial din 8 iunie 2012.

Necesitatea adoptării acestei decizii a fost dictată de nerespectarea de către SA „Moldtelecom” a prevederilor referitoare la interconectare ce se conţin în hotărârile Consiliului de Administraţie nr. 60 şi nr. 79 din 23.12.2010 privind impunerea obligaţiilor speciale preventive S.A. “Moldtelecom” în legătură cu puterea sa semnificativă pe pieţele de terminare a apelurilor voce în reţeaua sa individuală de telefonie fixă şi în cea de telefonie mobilă şi a hotărârilor nr. 27 şi nr. 28 din 01.11.2011 privind obligaţiile acestui furnizor pe pieţele iniţierii apelurilor la posturi fixe din reţeaua publică de telefonie şi tranzitului de trafic în reţelele publice de telefonie.

Printre obligaţiile impuse SA „Moldtelecom” desemnat de ANRCETI drept furnizor cu putere semnificativă pe pieţele menţionate se numără: fundamentarea pe costuri a tarifelor de interconectare, asigurarea transparenţei, nediscriminarea celorlalţi furnizori de pe piaţă, ţinerea evidenţei contabile separate.

Prin noua sa hotărâre ANRCETI a obligat SA „Moldtelecom” să aducă Oferta sa de referinţă pentru interconectare (ORI) şi Acordul-tip pentru interconectare în corespundere cu obligaţiile pe care le are acest furnizor cu putere semnificativă pe piaţă. Modificările Acordului-tip pentru interconectare prevăd o serie de clauze noi, inclusiv termenele de plată a facturilor pentru traficul naţional şi traficul internaţional de intrare emise de părţi.

Specialiştii ANRCETI consideră că decizia Consiliului de Administraţie privind regimul de interconectare cu reţelele publice de telefonie fixă şi mobilă a SA „Moldtelecom” va contribui la îmbunătăţirea situaţiei existente pe piaţa serviciilor de interconectare, factor care va stimula concurenţa între furnizorii de comunicaţii electronice destinate publicului.

11 iunie 2012

Ultima actualizare: 11/06/2012