Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

24 Aprilie, 2024

ANRCETI a prezentat bilanţul activităţii sale în 2012 şi priorităţile pentru 2013

În 2012, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a întreprins o serie de măsuri concrete pentru remedierea competiţiei pe piaţa de comunicaţii electronice şi stimularea investiţiilor în infrastructură pentru ca consumatorii de servicii să perceapă concurenţa prin respectarea drepturilor lor şi oferirea posibilităţii de a beneficia de avantajele aduse de noile tehnologii şi servicii. Despre aceasta a comunicat directorul ANRCETI, Sergiu Sîtnic, în conferinţa de presă de astăzi, 11 februarie, la care au fost prezentate bilanţul activităţii ANRCETI în anul 2012 şi priorităţile acesteia pentru anul 2013.

Sergiu Sîtnic a menţionat că activităţile desfăşurate de ANRCETI în 2012 s-au axat pe trei priorităţi de bază: (i) reglementarea utilizării spectrului de frecvenţe radio pentru dezvoltarea serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă şi eliberarea a două licenţe pentru furnizarea acestor servicii (4G); (ii) finalizarea procedurilor legale necesare pentru implementarea portabilităţii numerelor telefonice; (iii) încheierea primului ciclu de identificare şi analiză a nouă pieţe relevante, cu impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorilor cu putere semnificativă pe piaţă, şi iniţierea ciclului doi al analizei acestor pieţe.

Directorul ANRCETI a declarat că acordarea celor două licenţe de utilizare a canalelor/ frecvenţelor radio din banda 2500 - 2690 MHz companiilor ”Moldcell” şi ”Orange Moldova” în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă, numite convenţional servicii 4G, şi lansarea, în noiembrie trecut, a acestor servicii în mun. Chişinău constituie evenimentul principal al anului 2012 pentru piaţa moldovenească de comunicaţii electronice. „Noile tehnologii îmbunătăţesc în mod considerabil calitatea accesului la reţeaua globală şi asigură viteze de conexiune la Internetul mobil de până la 100 Mbps, fapt care ne face să credem că serviciile 4G vor fi solicitate de tot mai mulţi consumatori”. Sîtnic a precizat că ANRCETI planifică să organizeze, anul curent, un concurs de selectare a titularului celei de-a treia licenţe 4G, subliniind că apariţia pe piaţă a unui nou furnizor al serviciilor 4G va stimula concurenţa şi va spori gradul de accesibilitate a acestor servicii pentru mai mulţi consumatori.

Referindu-se la procesul de implementare a portabilităţii numerelor telefonice, Sergiu Sîtnic a accentuat că ANRCETI se află la etapa de finalizare a cadrului normativ necesar pentru efectuarea acestei lucrări. În august 2012, ANRCETI a desemnat în urma unui concurs internaţional administratorul bazei de date centralizate (BDC) pentru această lucrare, care, în prezent, în comun cu furnizorii de telefonie mobilă şi fixă, finalizează proiectul condiţiilor tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor. Acest document urmează să fie aprobat de Consiliul de Administraţie al ANRCETI, după care furnizorii de telefonie mobilă şi Administratorul BDC vor începe procesul de testare a sistemului de portare a numerelor telefonice în reţelele mobile. Sîtnic a amintit că, potrivit planului de acţiuni al ANRCETI, serviciul de portabilitate a numerelor în reţelele mobile urmează să fie lansat la 1 mai 2013, accentuând că după acest eveniment portabilitatea numerelor va deveni o realitate pentru consumatorii serviciilor de telefonie mobilă din R. Moldova. 

Cu referinţă la bilanţul primului ciclu de identificare şi analiză a pieţelor relevante, desfăşurat în anii 2010 – 2012, Sergiu Sîtnic a subliniat că ANRCETI a efectuat în premieră această lucrare, R. Moldova fiind prima ţară din CSI care aplică în practică reglementarea preventivă a pieţelor de comunicaţii electronice. În urma analizei, ANRCETI a identificat problemele concurenţiale existente pe nouă pieţe, a desemnat furnizorii cu putere semnificativă pe piaţă şi le-a impus obligaţii speciale preventive în scopul prevenirii utilizării puterii lor pe piaţă în detrimentul concurenţei şi al utilizatorilor finali de servicii. „Aceste măsuri de reglementare urmăresc scopul de a crea condiţii egale pentru dezvoltarea afacerilor furnizorilor de pe pieţele menţionate, indiferent de dimensiunea reţelei, a bazei de clienţi şi a momentului intrării lor pe piaţă, astfel încât utilizatorii finali să se bucure de servicii de calitate la tarife competitive”. În context, Sergiu Sîtnic a declarat că în cadrul ciclului doi al analizei pieţelor relevante, care se derulează anul curent, ANRCETI pune accentul pe verificarea modului în care furnizorii cu putere semnificativă pe piaţă îşi onorează obligaţiile speciale preventive impuse anterior acestora.

Referindu-se la alte priorităţi pentru anul 2013, Sergiu Sîtnic a menţionat că ANRCETI va continua să creeze condiţiile necesare pentru implementarea şi dezvoltarea serviciilor de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă. În acest scop ANRCETI planifică să organizeze, anul curent, încă două concursuri: (i) unul – pentru eliberarea licenţei de utilizare a unei sub-benzi de frecvenţe radio din banda 3600 - 3800 MHz pentru servicii publice de comunicaţii electronice mobile terestre cu acces radio în bandă largă; şi altul (ii) – pentru acordarea unei licenţe de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio din banda 2100 MHz în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii mobile celulare de generaţia a treia (3G). Aceste acţiuni sunt în concordanţă cu prevederile Programului de management al spectrului de frecvenţe radio pentru anii 2013 – 2020, aprobat de Guvern în şedinţa sa din 06.02.2013.

Conform acestui Program, ANRCETI va elibera, în martie 2013, companiei „Orange Moldova”, în legătură cu expirarea termenului de valabilitate a licenţei deţinute de ea pentru prestarea serviciilor de telefonie celulară mobilă GSM, o licenţă provizorie, pe un termen de 20 de luni, pentru utilizarea canalelor/frecvenţelor radio din benzile 900 MHz şi 1800 MHz în scopul furnizării serviciilor de telefonie celulară mobilă în standardul GSM (2G). Sergiu Sîtnic a motivat această acţiune prin necesitatea de a sincroniza termenul de expirare a licenţei companiei „Orange Moldova” cu cel al licenţei deţinute de compania „Moldcell”, a crea condiţii concurenţiale egale pentru furnizorii de pe această piaţă, precum şi condiţii necesare pentru implementarea neutralităţii tehnologice. El a specificat că în 2013 ANRCETI va elabora şi aproba, în baza neutralităţii tehnologice, condiţii noi de licenţă pentru utilizarea canalelor/frecvenţelor radio din benzile 900 MHz şi 1800 MHz pentru reţelele mobile de comunicaţii electronice, iar în 2014 va elibera licenţele respective în bază de concurs.

Sergiu Sîtnic a mai spus că, anul curent, ANRCETI va adopta un set de modificări şi completări la regulamentele cu privire la interconectare, la procedura de soluţionare a litigiilor din domeniul comunicaţiilor electronice şi proiectul Regulamentului privind furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice, un document principial nou, consultat public în toamna anului 2012. El a precizat că primele două documente se referă la reglementarea activităţii furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, iar ultimul – la protecţia consumatorilor acestor servicii. Directorul a menţionat că ANRCETI atribuie o importanţă deosebită acestui regulament, întrucât el prevede o serie de măsuri concrete orientate spre ridicarea gradului de responsabilitate a furnizorilor pentru respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor de servicii.

Informaţii suplimentare despre activităţile autorităţii de reglementare în anul trecut le puteţi găsi în Raportul de activitate al ANRCETI pentru anul 2012, document postat astăzi pe pagina sa de Internet: www.anrceti.md.

Album Foto

11 februarie 2013

Ultima actualizare: 22/02/2013